Ap-Sp-regjering med maritime løfter

Den nye regjeringen lover bedre nettolønnsordning for sjøfolk og enda mer satsing på utslippskutt fra skipsfart. Det vil også styrke verft, utstyrsleverandører og eksportmuligheter.

Ap-Sp-regjering med maritime løfter
Den nye regjeringen til Ap/Sp lover en aktiv maritim politikk som skal sikre sjøfolk, kompetanse og arbeidsplasser langs kysten. Foto: Tore Stensvold

I Hurdalsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet loves det økt satsing på maritim industri og næring. Grønn skipsfart, digitalisering og aktiv deltakelse i utvikling av nye løsninger trekkes fram.