INDUSTRI

Her er teknologiene som kan forhindre at antibiotikaresistens blir den verste helsekatastrofen siden svartedauden

Antibiotikaresistente bakterier kan bli et svært alvorlig problem. Men det kan finnes løsninger.
Antibiotikaresistente bakterier kan bli et svært alvorlig problem. Men det kan finnes løsninger. Bilde: Colourbox

Penicillinets oppdager, Alexander Flemming, var klar over farene for resistens. Da han hadde fått Nobelprisen i 1945, kom han med følgende uttalelse: