PROSJEKTER

Anlegg Øst skal bygge vei og flomsikre for 37 mill i Lillehammer

Fem entreprenører var interessert i jobben.

Her blir det omlegginger. Til venstre fylkesvei 216 Messenlivegen, og til høyre krysset Røyslivegen/Skogforvalter Lies veg. Elva Åretta går under veien til høyre.
Her blir det omlegginger. Til venstre fylkesvei 216 Messenlivegen, og til høyre krysset Røyslivegen/Skogforvalter Lies veg. Elva Åretta går under veien til høyre. Foto: Google Maps
9. juni 2020 - 05:58

I dette oppdraget er det snakk om flomsikring av området Røyslimoen sør i Lillehammer.

Arbeidene går på å flytte dagens løp for elva Åretta til ny trasé, og det skal bli nye bruer og erosjonssikring.

Det skal bygges ei veibru og ei bru for gang- og sykkelvei. Det gamle elveløpet vil bli fylt igjen etter omleggingen av Åretta bli gjenfylt, men skal fortsette å håndtere overvann når det er flom.

Det skal bygges ny bussholdeplass ved fylkesvei 216 Messenlivegen, og krysset mellom Røyslivegen og Skogforvalter Lies veg skal flyttes fra sin nåværende midlertidige plassering. Dessuten blir det justering av de tilstøtende veilinjene, og det skal også bygges ny gang- sykkelveg gjennom området. VA-anlegget blir såklart også berørt, og må delvis legges om.

Lillehammer kommune har nå inngått kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør for den såkalte entreprise E1 i prosjektet. Kontraktssummen er cirka 37 millioner kroner eks. mva.

Det kom inn fem tilbud på arbeidet. Den ene tilbyderen oppfylte ikke kvalifikasjonskravene og ble avvist.

Tilbudssummene eks. mva. så slik ut:

  • Rune Holt: 34 mill. kr. (avvist)
  • Dokka Entreprenør: 35,8 mill. kr.
  • Anlegg Øst Entreprenør: 37,3 mill. kr.
  • Løype Anleggsdrift: 41,7 mill. kr.
  • Gjerdalen Entreprenør: 42,6 mill. kr.

Det var ikke bare laveste pris som avgjorde i denne konkurransen. Gjennomføringsbeskrivelse var også et tildelingskriterium.

Naf har beregnet at etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveiene er på 105 milliarder kroner.
Les også

Fylkesveier er kritiske for forsvaret – her er etterslepet størst

Totalt tre entrepriser

Finansieringen av prosjektet ble godkjent i kommunestyret 28. mai, og reguleringsplanen ble godkjent i april.

Arbeidene med denne flomsikringen omfatter i alt tre entrepriser:

E1: Hovedarbeidene med flytting av elva Åretta, etablering av to nye bruer, flytting av vegkryss, nye vegkryss, gang- og sykkelvei etc. Arbeidene starter i midten av juni og skal være ferdige sommeren 2021.

E2: En forberedende entreprise med blant annet omlegging av kabler i bakken og ny nettstasjon. Ferdigstilles nå i juni.

E3: En forberedende vann- og avløpsentreprise som var ferdig høsten 2019.

Norconsult i Lillehammer har prosjektledelse og byggeledelse. WSP i Lillehammer har hatt ansvaret for reguleringsarbeidet. Multiconsult i Oslo har prosjekteringsansvaret for alle fag.

Nye Veier har plukket ut tre firmaer som skal konkurrere om å skredsikre riksvei 13.
Les også

Tre entreprenører konkurrerer om å få rassikre riksvei 13

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.