KLIMA

Andre jordskjelv på en uke

REGISTRERT: De seismiske signalene ble registrert av NORSAR. Episenteret var 57,7°N og 6,3°E.
REGISTRERT: De seismiske signalene ble registrert av NORSAR. Episenteret var 57,7°N og 6,3°E. Bilde: NORSAR / Montasje

Richters skala

  • Et jordskjelv frigjør enorme mengder energi, og for å slippe og jobbe med store tall for å angi styrken, brukes begrepet magnitude.
  • Den mest kjente typen magnitude er Richter-magnitude, oftest omtalt som Richter-tall eller Richters skala. Den baserer seg på rystelsenes utslag på et instrument av en gitt type og avstanden fra jordskjelvets senter til instrumentet for å gi en enkel tallverdi.
  • Siden jordskjelv varierer så voldsomt i størrelse, er denne magnitudeskalaen logaritmisk: Hvert trinn tilsvarer en økning i energi med en faktor på cirka 31.
  • Det vil si at et jordskjelv med styrke fem frigir omtrent 31 ganger så mye energi som et jordskjelv med styrke fire, og 1.000 ganger mere enn et jordskjelv med styrke tre.
  • De to største jordskjelvene som er kjent i Norge, skjedde i Rana på Helgeland 31. august 1819 og i Oslofjorden 23. oktober 1904. Rana-skjelvet har i ettertid fått anslått en styrke på 5,8 på Richters skala, mens Oslo-skjelvets styrke var 5,4.

Kilde: Jordskjelv.no

Jordskjelvet, som hadde episenter cirka 52 kilometer ute i havet sørvest for Farsund, målte 3,8 på Richters skala. Til sammenligning ble skjelvet på Mørekysten forrige søndag målt til en styrke på 4.

Mange henvendelser

Jorskjelvet utenfor Farsund ble følt over store deler av sør-Rogaland og vest i vest-Agder i 11.30-tiden søndag, og NORSAR mottok mellom 30 og 40 telefoner fra personer som hadde merket skjelvet der de bodde. Mange sa de hadde opplevd skjelvet ganske sterkt.

Etter norske forhold var ikke dette et lite skjelv, men seismologene kaller det moderat. I området hvor skjelvet inntraff, forekommer det jordskjelv fra tid til annen.

Helt normalt

- Det er uvanlig at to såpass store skjelv skjer med en ukes mellomrom her i landet, men skjelvene har ingenting med hverandre å gjøre. De oppsto for langt fra hverandre, både geografisk og i tid, sier seismolog Svein Mykkeltveit ved NORSAR til NRK.

Geologisk sett er dette helt normalt.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.