MARITIM

Alt om drivstoffene som kan gjøre det mulig å halvere skipsfartens klimaavtrykk

Biodiesel, biogass, batterier, brenselsceller, hydrogen, LNG, LPG, metanol og vind er grønne drivstoffalternativer i dagens skipsfart. Vi har tatt en grundig kikk på potensialet til hver av dem.

Eksos: Svart og fæl eksos fra skipsmotoren ved oppstart. Den inneholder svovel, sot og partikler i tillegg til nitrogenoksider og CO2. Scrubbere kan benyttes for å vaske ut så å si all svovel og partikler.
Eksos: Svart og fæl eksos fra skipsmotoren ved oppstart. Den inneholder svovel, sot og partikler i tillegg til nitrogenoksider og CO2. Scrubbere kan benyttes for å vaske ut så å si all svovel og partikler. Bilde: Tore Stensvold

Drivstoffene LNG, LPG, metanol, biofuel og hydrogen trekkes frem som sannsynlige løsninger i en ny DNV GL-rapport om alternative drivstoff- og teknologivalg.