Har jaktet på de rette sortene i åtte år: Alger i poser skal erstatte soya

På Teknologisk Institut i Danmark eksperimenterer forskere med å dyrke alger i 100 meter lange poser i bakgården.

Har jaktet på de rette sortene i åtte år: Alger i poser skal erstatte soya
På et mindre testanlegg på Teknologisk Institut i Taastrup kan forskerne prøve ut prinsippene i posedyrkningssystemet og foreta forsøk med optimering av algenes vekstbetingelser. Foto: Teknologisk Institut

Soya er en nødvendig, men utskjelt grøde. Den er nødvendig, fordi griser og laks sluker i seg bønnene i stor stil for å få protein, og utskjelt fordi de må transporteres rundt halve kloden, og ofte dyrkes på arealer hvor det tidligere var regnskog.