KRAFT

Aker Solutions skal teste CO2-fangst på Klemetsrud

Lager samtidig fullskala-studie.

Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. jan. 2016 - 06:00
Vis mer

Mandag starter Aker Solutions opp et fem måneder langt testprogram for CO2-fangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud sør i Oslo. 

Kontrakten mellom Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune og Aker Solutions ble underskrevet i desember.

Pionérarbeid

Selskapet skal bruke sitt mobile testanlegg med amin-teknologi, det samme de blant annet har brukt hos Norcem i Brevik.

– Det blir interessant å se hvordan vi kan integrere karbonfangsten mot et moderne forbrenningsanlegg. Det er 450 slike anlegg i Europa, så det åpner seg et spennende marked hvis vi får til det vi har ambisjoner om på Klemetsrud, sier leder for Aker Solutions arbeid med fangst og lagring av CO2 (CCS), Oscar Graff, til Teknisk Ukeblad.

Det er ikke gjort lignende CO2-fangsttester på avfallsforbrenningsanlegg noe sted i verden, så langt han vet.

Dette er et pionerarbeid som vekker internasjonal interesse, sier Graff.

Fullskalastudie

Parallelt med testingen skal Aker Solutions også gjøre en mulighetsstudie for hvordan selskapets CO2-fangstteknologi skal kunne anvendes i et eventuelt fullskalaanlegg på Klemetsrud.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud er Norges største. Det slipper ut om lag 300.000 tonn CO2 hvert år.

Over halvparten av brenselet på Klemetsrud er biomasse. Fangst og lagring av CO2 på Klemetsrud vil derfor gi karbonnegativitet, altså føre til at CO2 blir fjernet fra atmosfæren.

Over halvparten av brenselet på Klemetsrud er biomasse. Fangst og lagring av CO2 på Klemetsrud vil derfor gi karbonnegativitet, altså føre til at CO2 blir fjernet fra atmosfæren. Slik er anlegget på Klemetsrud plassert. Aker Solutions

Stortinget har vedtatt å realisere minst ett fullskalaanlegg for CO2 -fangst innen 2020. I en idéstudie har Gassnova utpekt tre aktuelle kandidater: Klemetsrudanlegget, Norcems sementfabrikk i Brevik og Yaras ammoniakk-fabrikk i Porsgrunn.

Må hindre skumming

I sin mulighetsstudie skal Aker Solutions blant annet se på størrelse og plassbehov og hvordan fangstanlegget skal kunne optimaliseres for bruk på Klemetsrud. Dette skal utredes parallelt med testingen.

- Det vi ikke vet er om røykgassen inneholder komponenter som kan skape utfordringer for et fangstanlegg. Avfallsforbrenningsanlegget er veldig moderne med mange renseprosesser, men det skal veldig lite til av enkelte stoffer før de skaper problemer, som for eksempel skumming.

- Hvilke stoffer?

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

- Det er vanskelig å forutsi. Skumming er et vanskelig tema, men det er kontrollerbart, da man kan tilsette antiskum. Det er nettopp slike forhold vi skal finne ut av, og det beste er å teste på den aktuelle røykgassen, sier Graff.

90 prosent effekt

Et viktig formål med testingen er å finne ut akkurat hvor stor andel av CO2en i røykgassen som fjernes. Graff forventer at dette er rundt 90 prosent.

I tillegg skal testene vise hvor mye strøm og damp som trengs for å drive anlegget og hvor ren CO2en som fanges, blir. Det blir også viktig å finne ut hvor robust aminløsningen er, det vil si hvor fort blandingen degraderer, som følge av komponenter i røykgassen.

Et annet spørsmål som skal overvåkes nøye er hvorvidt noen av degraderingsproduktene vil forårsake korrosjon eller den nevnte skummingen. Graff understreker at Aker Solutions har utviklet en egen solvent som er robust og som tilpasses for røykgassen til Klemetsrud. Derfor forventer han liten degradering og ingen korrosjon.

Testingen vil også avdekke hvordan fangstanlegget følger endringene i gjenvinningsanlegget og variasjoner i røykgassen som dette fører med seg.

Aker Solutsions eksperter holder til på Fornebu, og kan følge fangstprosessen på sine datamaskiner derfra og vurdere justeringer i prosessen.

Slippes ut igjen

Testanlegget på Klemetsrud har en kapasitet på å fange 2000 tonn CO2 per år. Alt slippes ut igjen. Det er først når et fullskalaanlegg eventuelt bygges at det blir aktuelt å lagre CO2en permanent i reservoar. Da er det mest sannsynlig at CO2en fraktes ut i skip.

Det er om lag 10 prosent CO2 i røykgassen på Klemetsrud. Det er nesten tre ganger så mye som ved gasskraftverk, som har 3,5 prosent CO2.

- Det er mye større CO2-konsentrasjon her enn i gasskraftverk. Så fangstprosessen blir atskillig mer effektiv, og anlegget blir mer kompakt, sier Graff.

På sementfabrikker er CO2-andelen enda høyere, hele 20 prosent, mens den ligger rundt 13-14 prosent for kullkraft.

Utgiftene for testingen og mulighetsstudien dekkes av et spleiselag mellom Gassnova, Oslo kommune og Aker Solutions, men selskapet vil ikke gi mer detaljer om hvor mye penger dette er snakk om.

Fremdeles åpen konkurranse

Kommunikasjonsdirektør Jannicke Gerner Bjerkås i Energigjenvinningsetaten understreker at det ikke er slik at det nødvendigvis er Aker Solutsions som får bygge et eventuelt endelig CO2-fangstanlegg, selv om de nå gjennomfører testing og lager fullskalastudie.

- Dette er helt uavhengige løp. Hvis Klemetsrudanlegget skulle bli valgt ut til å få fullskalaanlegg, ville det bli en helt separat konkurranse. Det har vært en av de viktige kriteriene til Gassnova at det skal være en åpen konkurranse også i siste runde, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Bjerkås sier hun er veldig glad for at det nå skal gjennomføres en praktisk test på røykgassen på Klemetsrud.

Det er viktig å teste at det også fungerer i praksis, ikke bare i teorien, sier hun.

Det var ifølge Bjerkås kun Aker Solutsions som hadde mulighet til å stille med testanlegg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.