Aker Offshore WInd

Aker Offshore Wind vil bygge flytende havvind i tre verdensdeler. Tror de første store parkene kommer i Sør-Korea

Framtiden for havvind ligger i flytende installasjoner, mener Aker Offshore Wind. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet bygger seg opp i tre verdensdeler.

Aker Offshore Wind satser stort på flytende havvind. Her fra den halvt nedsenkbare modulen til Principle Power, et selskap Aker eier 47 prosent av.
Aker Offshore Wind satser stort på flytende havvind. Her fra den halvt nedsenkbare modulen til Principle Power, et selskap Aker eier 47 prosent av. (Foto: Foto Principle Power )

Framtiden for havvind ligger i flytende installasjoner, mener Aker Offshore Wind. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet bygger seg opp i tre verdensdeler.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Ett år etter at Aker Offshore Wind ble børsnotert, er selskapet på plass i tre verdensdeler. Etter først å ha skaffet seg fotfeste i California i USA og overtatt Aker Solutions' havvindprosjekt i Sør-Korea, har Aker Offshore Wind inngått partnerskap i Sverige, Norge og Japan.

– Vi har en strategi som går på dyphavsvind, dypere enn 60 meter. Vi mener det er et attraktivt område som vi ser stort vekstpotensial i, sier utviklingsdirektør Leif Holst i Aker Offshore Wind til Teknisk ukeblad (TU).

Satser på flytende heller enn bunnfast

Aker Offshore Wind (AOW) ble i 2019 skilt ut fra det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions. Hensikten var å rendyrke utviklingen av havvind, spesielt flytende havvind.

– 70 til 80 prosent av potensialet for offshore-vind i verden ligger i områder der det er for dypt å bygge bunnfaste konstruksjoner, sier Holst.

Dette er Aker Offshore Wind

  • Formelt etablert i 2020, etter å ha blitt skilt ut av Aker Solutions.
  • Børsnotert i august 2020.
  • Satser på å utvikle, bygge og drifte flytende havvindparker.
  • Selskapet har en ekspansiv strategi og virksomhet i USA, Japan. Sør-Kora, Skottland, Norge og Sverige.

– Med flytende havvind har du også full fleksibilitet på plasseringen og kan plassere parken der det er best vindforhold, uavhengig av hvordan bunnforholdene er, forklarer Holst.

Aker Offshore Wind mener altså at framtiden er flytende. Alle prosjekter de så langt har gått inn i, dreier seg om flytende havvind, med unntak av interessen de har vist for Sørlige Nordsjø II. Selskapet begrunner markedsstrategien med den store konkurransen som allerede eksisterer på bunnfast og at Aker som konsern har lang erfaring i å jobbe med komplekse offshore-installasjoner.

– Mye av capex (kapitalutgiftene, red.anm.) for bunnfast og flytende havvind er den samme, og vi tror man vil se den samme kostnadsreduksjonen på flytende havvind som vi har sett på bunnfast. Det handler om å oppskalere og industrialisere produksjonen, sier Holst.

Flytende havvind er likevel ikke kommersielt i dag. Der det i 2020 ble bygd 6 gigawatt (GW) med bunnfast havvind i verden, er flytende havvind noe som bare finnes som demonstrasjons- og testanlegg. 

Satser stort i Sør-Korea

Aker Offshore Wind er ikke alene om å ha tro på flytende havvind. Ifølge analysebyrået Carbon Trust kan det bli installert så mye som 70 GW med flytende havvind innen 2040.

Mange aktører posisjonerer seg derfor i markedet. Equinor har utviklet sitt såkalte Hywind-konsept, mens Aker har investert i en annen løsning, med en halvt nedsenkbar modul og en plattform med tre pongtonger.

– Hvor vil de første store, flytende havvindparkene komme?

– Om du ser bort fra rene demonstrasjonsparker, som det finnes flere av, holder jeg en knapp på Sør-Korea, svarer Holst.

Leif Holst er utviklingsdirektør i Aker Offshore WInd. Foto: Line Slotnes

– Der går det hurtig nå. Det er et stort politisk push for å få flytende havvind realisert i Sør-Korea, og de går framover for å få bygd kommersielle, flytende parker.

Aker-konsernet har lange erfaringer fra Sør-Korea, der de har vært underleverandør for offshoreindustrien. Men i 2019 gikk konsernet også inn i koreansk havvind. Da dannet Aker Solutions et konsortium, sammen med EDP Renewables og WindPower Korea, med mål å bygge en 500 megawatt (MW) flytende havvindpark utenfor kysten av storbyen Ulsan.

– Vi var inne i Sør-Korea før det ble veldig «hot», sier Holst.

Eierandelen i prosjektet er nå overtatt av Aker Offshore Wind.

– I 2020 pekte myndighetene i Sør-Korea ut Ulsan som ett av tre store områder det skulle satses på for bygging av havvind. Da hadde vi allerede sikret oss en intensjonsavtale. Det er et perfekt sted å starte med flytende havvind. Sør-Korea har en verftsindustri i verdensklasse og et push fra myndighetene for å fase ut fossilt, sier utviklingsdirektøren.

Sør-Korea har satt seg som mål å kutte klimagassutslippene sine med 40 prosent innen 2030. Ut skal kullkraft og atomkraft, inn skal 13 gigawatt (GW) med offshore-vind innen 2030.

Les også

Vil bygge 800 MW i Japan

Leif Holst ble hentet til Aker-konsernet fra havvind-spesialisten Ørsted. Der jobbet han i flere år i investeringsteamet som analyserte nye havvindprosjekter. Ørsted, som raskt har utviklet seg til å bli verdens størst havvind-selskap, er noe av et forbilde i resten av bransjen.

– Jeg kom inn for å være med på å bygge en pipeline av havvind-prosjekter i Aker Solutions. Da Aker Offshore Wind ble skilt ut som eget selskap, ble jeg med på lasset, forklarer Holst.

Med Holst på laget har Aker Offshore Wind nå sikret seg avtaler i flere ulike land.

Denne måneden kom meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale om å utvikle et 800 megawatt (MW) stort prosjekt i Japan.

Også her er det klimapolitikken som styrer den industrielle utviklingen av havvind. Målet er ifølge Reuters å stenge over 100 gamle kullkraftverk innen 2030 og erstatte mye av kraften med havvind.

– Japan er et kjempemarked, og på grunn av den bratte kontinentalsokkelen deres ligger veldig mye av ressursene i dyphavsvind. De har en ambisiøs fornybar-plan og er et attraktivt marked, forklarer Holst.

Bruker annen teknologi enn Equinor

I likhet med Japan har California i USA en bratt kontinentalsokkel som gjør den uegnet for bunnfast havvind. Her har delstatsmyndighetene planer om å lyse ut 4,6 GW med havvind allerede neste år. Ekspertene mener vindforholdene er fenomenale.

Aker Offshoe Wind jobber her med partneren Ocean Winds om å utvikle en 150 megawatt-park kalt Redwood Coast. Parken er planlagt 30 kilometer ut fra kysten av Humboldt Bay og kan stå klar om fire til fem år.

I USA er planen å bruke Principle Powers såkalte WindFloat-konsept. Det skiller seg fra Equinors Hywind-konsept ved at understellet ikke stikker så dypt.

– Vi har stor tro på halvt nedsenkbare moduler. Konseptet til Principle Power er grundig utprøvd i Portugal, sier Holst, som forteller at Aker Offshore Wind eier 47 prosent av aksjene i Principle Power. Aker Offshore Wind jobber også tett med søsterselskapet Aker Solutions med å utvikle effektive leveransemodeller.  

Om parken i California blir realisert, vil det være den første havvindparken i USA som bygges med flytende fundamenter. Det er allerede flere store bunnfaste parker under utbygging på USAs østkyst, mens denne altså ligger i vest.

Det blå feltet markerer havområdet vest for Gotland der Aker Offshore Wind og Hexicon ønsker å utvikle havvind i Sverige. Illustrasjon. Hexicon

Tre prosjekter i Sverige

I tillegg til USA og Asia har Aker Offshore Wind posisjonert seg i Skottland, Norge og Sverige. I Skottland har selskapet slått seg sammen med Ocean Winds og leverte i juli et anbud på å bygge ut flytende parker. Her ønsker myndighetene å utvikle storskala flytende parker.

I Sverige jobber Aker sammen med svenske Hexicon AB om å utvikle tre tidlig-fase-prosjekt.

Sverige sikter mot netto null utslipp innen 2045 og ser på havvind som en måte å sikre seg ren energi på.

Mellom fastlandet og Gotland ønsker AOW og Hexicon å utvikle et prosjekt som kan levere hele 10 terawattimer (TWh) elektrisitet. Et tilsvarende prosjekt med potensial på 12 TWh er planlagt i Skagerrak, nordvest for Göteborg, mens et tredje prosjekt, med potensial på 11 TWh, er planlagt øst for Öland.

– I Sverige er det en veldig tidlig fase. Men vi ønsker å posisjonere oss før markedet tar av, slik vi gjorde i Sør-Korea. Beliggenheten til prosjektene vi ser på, korrelerer godt med de store byene som trenger strøm, sier Holst og sikter til blant annet Göteborg på vestkysten og Norrköping på østkysten.

Holst forteller at både Sør-Korea og Sverige har valgt en annen tilnærming til konsesjonstildeling enn hva Norge, USA og Skottland har gjort. I Norge, USA og Skottland har regjeringen først pekt ut områder der det kan åpnes for havvind, før det skal tildeles konsesjoner etter auksjonsprinsippet. I Sør-Korea og Sverige jobbes det etter en annen modell, der selskapene selv melder sin interesse, før prosjektene gradvis modnes fram gjennom dialog med myndighetene.

– Hvert land har ulike prosesser, sier Holst.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå