OFFSHORE

Aker Maritime-utspill frustrerer

14. juni 2001 - 16:48

Engineeringmiljøet i olje- og gassbransjen er fremdeles påvirket av fusjons-oppstyret rundt Kværner og Aker Maritime. Verken konsernsjef Sverre Skogen i Aker Maritime eller andre i Aker-systemet bidro til å svekke uroen til de ansatte da planene om å ta Aker Maritime av børs ble presentert onsdag.

Selv om Aker-ledelsen hevdet at hovedmotivet for å kjøpe ut minoritetsaksjonærene ikke har noe med mulig Kværner-fusjon å gjøre, tror observatører i markedet at hovedaksjonær Kjell Inge Røkke har en skjult agenda.

Hovedtillitsvalgt Tore Karsten Marksten i Sivilingeniørforeningen (NIF) hos Aker Engineering sier til tekblad.no at engineeringmiljøet offshore fremdeles er påvirket av fusjons-oppstyret rundt Kværner og Aker Maritime. Han vil ikke begi seg inn i spekulasjoner om Kjell Inge Røkke og Sverre Skogen har skjulte hensikter med innløsing av småaksjonærer. I stedet mener han at Kværner bør avgjøre fusjonsspørsmålet. For å skape ro.

- Ingeniørmiljøene både hos oss i Aker så vel som i Kværner føler usikkerheten ved at Kværners ledelse fremdeles ikke har bestemt seg for om selskapene bør fusjonere eller ei. Dette smitter også over på våre kunder, og dette er meget uheldig i lengden, sier Marksten.

NIFs hovedtillitsvalgte hos Kværner, Kjell Olaus Kverneland, er enig, men ser det hele fra motsatt side. - Vår ledelse vurderer ingen fusjonsplaner, så vidt jeg vet. Vi mener imidlertid at den uheldige situasjonen krever at Aker selger seg ned i Kværner, for å avklare situasjonen overfor våre kunder, understreker han.

Senioranalytiker Glen Rødland i meglerhuset First Securities ser en klar sammenheng mellom Røkkes innløsingstilbud og fusjonsplaner for Aker Maritime og Kværner.

Dette øker sannsynligheten for en sammenslåing av Aker Maritime og Kværner, sier Rødland til Dagens Næringsliv.

Aker Maritimes ansatte-representanter støtter Røkke og Skogens plan om å kvitte seg med småaksjonærer og ta selskapet av børs. Da vil Aker RGI og Kjell Inge Røkke sitte som største og så å si eneste eier av Aker Maritime.

- De ansattes prinsipielle syn er at store industriselskaper av Aker Maritimes type og betydning normalt bør være børsnotert med spredt eierstruktur, med den åpenhet og innsyn dette innebærer. Men for de ansatte er imidlertid det viktigste være at eierskapet utøves på en langsiktig industriell måte, at de ansattes medvirkning og innflytelse sikres og at selskapet fortsatt er åpent for sunne eksterne impulser, heter det i en uttalelse fra de ansatte ved Aker Maritime.

- Våre arbeidsplasser er avhengig av eiere som forstår og viser vilje ti å møte utfordringer om å bli internasjonalt kokurransedyktige. Aker Maritime skal fortsatt være en ledende aktør på norsk sokkel, samt markedsføre og utnytte vår unike og fremtidsrettende kompetanse i det internasjonale marked, heter det i uttalelsen.

Tilbudet fra Aker Maritime innebærer at minoritetsaksjonærene kan få 100,50 kroner pr. aksje, hvilket er mer enn dagens børs kurs, men betydelig mindre enn hva de fleste analytikere mener at selskapet i realiteten er verdt. Kjell Inge Røkkes Aker RGI, som i dag eier drøyt 60 prosent av selskapet, har meddelt at de ikke vil benytte seg av tilbudet om å løse inn sin del av aksjepostene.

Konsernsjef Sverre Skogen i Aker Maritime understreker at den negative aksjekursen og underverdsettelsen av selskapet er et problem både for aksjonærene, og en ledelse som ønsker seg større handlefrihet til å vurdere oppkjøp og fusjoner så vel som kapitalutvidelse via børsen.

- Våre aksjonærer har fått liten glede av verdiskapingen i selskapet. Gjennom innløsningstilbudet får aksjonærene en mulighet til å realisere sin andel av de underliggende verdier i selskapet. Tilbudet reflekterer fullt ut selskapets reelle verdi i dag, hevdet Sverre Skogen onsdag.

Selskapets hovedaksjonær Aker RGI har på forhånd opplyst at selskapet ikke vil benytte tilbudet. Aker RGI vil i stedet fortsette som eier og bidra til videreutviklingen.

Skogen hevder at Aker Maritime med målrettet og systematisk utvikling har synliggjort betydelige verdier for selskapets kunder og aksjonærer. Likevel er børsverdien lav og utviklet seg negativt.

Skogen bedyrer at Aker Maritimes strategi for videre industriell satsing ligger fast. Konsernets strategi er videre internasjonalisering med utgangspunkt i teknologi og produkter, gjennomføring av feltutbyggingsprosjekter og drift og vedlikehold av eksisterende olje- og gassplattformer.

Konsernsjefen hevder at innløsningstilbudet sikrer at Aker Maritime også i framtiden vil kunne nyte godt av det konkurransemessige fortrinn det innebærer å ha aksjonærer - det vil si Kjell Inge Røkkes Aker RGI - som fullt ut støtter konsernets foreliggende planer og strategier. Røkke erstyreformann i Aker Maritime.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.