OFFSHORE

Aker-kjøp i boks

EU-kommisjonen har stukket kjepper i hjulene for Aker Maritimes overtakelse av 26,7 prosent av Kværner-aksjene. Først langt utpå nyåret var det ventet at EU ville behandle saken ferdig. Nå har imidlertid Aker-selskapet fått klarsignal til å overta 17,8 prosent av aksjene i Kværner i løpet av desember.

Dermed er Aker Maritime Kværners største aksjonær. Røkke-selskapet gir avkall på opsjonene for resten av Kværner-aksjene. De må dermed selges med tap. Kursen på Kværner har gått ned etter at Aker Maritime inngikk opsjonsavtalene.

Nå kan Kjell Inge Røkke og konsernsjef Sverre Skogen bevise hva de mener om synergier mellom de to konsernene, spesielt innen olje og gass.

Ifølge en pressemelding ser Aker Maritime mange interessante langsiktige muligheter for verdiskaping i Kværner, og ønsker gjennom sin eierandel å bidra til videre utvikling og styrking av Kværners aktiviteter både i Norge og internasjonalt.

EU-kommisjonen godtar overtakelsen av aksjeposten fordi den ikke er stor nok til å kontrollere Kværner. Saken er dermed utenfor kommisjonens myndighet etter EUs fusjonsregelverk.

Tidligere i år vedtok en ekstraordinær generalforasmaling i Kværner nye stemmerettsregler som krevde at en aksjonær ikke kunne eie mer enn 30 prosent av Kværner uten å måtte by på hele selskapet. Forsvarsverket har dermed slått til. Røkke er holdt på armlengdes avstand, men Aker Maritime vil med all sannsynlighet kreve styreinnflytelse.

En eventuell framtidig kombinasjon av virksomheter i Aker Maritime og Kværner vil bli gransket av aktuelle konkurransemyndigheter. Aker Maritime mener at selskapet allerede har dokumentert at en slik sammenslåing ikke vil innebære noen svekkelse av konkurransen.

Aker Maritime har tidligere inngått avtaler om å kjøpe til sammen 28,5 mill aksjer i Kværner. Det tilsvarer 26,7 prosent av aksjene i selskapet.

I forståelse med EU-kommisjonen vil de resterende 9,5 mill Kværner-aksjer som Aker Maritime har opsjon på å kjøpe, bli solgt innen en nærmere bestemt frist. Inntil aksjene er solgt har Aker Maritime avtalt med kommisjonen at selskapet ikke kan stemme for sine 17,8 prosent av aksjene i Kværner.

Kursutviklingen i Kværner har vært meget svak siden i sommer, da Aker Maritime avtalte å kjøpe aksjer i selskapet. Dersom Aker Maritime hadde solgt posten på 9,5 millioner aksjer i dag, ville det påført konsernet et tap på i størrelsesorden 240 millioner kroner.

Les mer om: