Aker Biomarine-lederen har mer tro på å lære av suksess enn av feil

Matts Johansen i Aker Biomarine har erfaring med at det man virkelig lærer av, er suksess.

Aker Biomarine-lederen har mer tro på å lære av suksess enn av feil
Matts Johansen, leder i Aker Biomarine skal være mentor for en kvinnelig leder i høst. Kilian Munch

Til høsten skal en rekke ledere i næringslivet være mentorer for nye kvinnelige ledere i regi av SHE Community, en organisasjon som jobber for større likestilling og mangfold i næringslivet.