AF Gruppen økte sterkt i 2018

Omsetningen i AF Gruppens anleggsvirksomhet økte med 64 prosent  fra 2017 til 2018.

Kraftig økning i anleggsvirksomheten til AF Gruppen i 2018.
Kraftig økning i anleggsvirksomheten til AF Gruppen i 2018. Foto: AF Gruppen/Hampus Lundgren
12. apr. 2019 - 15:31

Anleggsvirksomheten til AF Gruppen oppnådde i 2018 en omsetning på 5,861 milliarder (3,569 i 2017). Det tilsvarer en omsetningsvekst på 64,2 prosent sammenlignet med 2017. Resultat før skatt ble 293 millioner kroner (269 millioner i 2017). Resultatmarginen endte på 5,0 prosent mot 7,5 prosent i 2017, forteller AF Gruppen i sin årsrapport.

Høy aktivitet

AF Anlegg har hatt et svært høyt aktivitetsnivå i 2018. Selv med sterk vekst leverer enheten gode resultater, med en resultatmargin som er bransjeledende. Året preges av høy aktivitet og god drift på storprosjektet E18 Tvedestrand–Arendal. Veien skulle etter opprinnelig plan åpnes i oktober 2019. Det har vært god fremdrift i prosjektet, og det
planlegges nå for trafikkpåsetting på denne strekningen 2. juli 2019, beretter konsernet.

I løpet av året har AF Anlegg inngått flere større kontrakter, hvorav ny E39 Kristiansand vest–Mandal øst på hele 4,7 milliarder kroner ekskl. mva. er den største enkeltkontrakten inngått i AFs historie.

Målselv Maskin & Transport hadde et svært godt 2018 med høy aktivitet og gode resultater.

Ved årsslutt hadde virksomhetsområdet Anlegg en ordrereserve på 7.664 millioner kroner (6.082 millioner i 2017).

Markedsutsikter

Anleggsmarkedet i Norge er godt og lite sensitivt for konjunktursvingninger da offentlig etterspørsel er den sterkeste driveren for investeringer innen anlegg i Norge, heter det i rapporten.

Det er ventet høy aktivitet innen samferdsel i hele Norge, men det er i hovedsak de større
veiprosjektene på Vestlandet og i Midt-Norge som driver veksten. Økte investeringsanslag til samferdsel og veiprosjekter, samt planlagt oppstart av mange store anleggsprosjekter
gir et godt grunnlag for fortsatt høy aktivitet i AFs anleggsvirksomhet.

Totalomsetningen i AF Gruppen i 2018 var på 18,77 milliarder kroner.

AF har hatt en omsetningsvekst på 36,9 prosent fra 2017 til 2018, en vekst som hovedsakelig er organisk. Særlig virksomhetsområdene Anlegg og Bygg har hatt stor vekst, samtidig som resultatene har holdt seg gode. Den rekordhøye ordrereserven per 31. desember 2018 på 21.541 millioner kroner gir grunnlag for vekst også fremover, heter det.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.