Equinor, Shell og Statkraft deltar i ny studie: Skal finne ut om hydrogenutslipp påvirker klimaendringene

– Da man tok i bruk KFK-gasser visste man ikke at de påvirket ozonlaget. Nå vil vi være føre var, sier seniorforsker Maria Sand.

Equinor, Shell og Statkraft deltar i ny studie: Skal finne ut om hydrogenutslipp påvirker klimaendringene
Cicero-forsker mener politikerne bør ha mer kunnskap før de setter i gang en storstilt hydrogen-satsing. Hydrogenutslipp kan påvirke klimaet og ozonlaget. Hydrogenics

Kan hydrogen påvirke klimaendringene? Det spørsmålet skal CICERO Senter for klimaforskning dykke ned i de neste 3,5 årene.