TUNNELER

ÅDT på 20.000: Nå skal alt elektrisk i Bragernestunnelen skiftes ut

Viken fylke tar et krafttak for en viktig tunnel i Drammen.

Bragernestunnelen er en viktig tunnel i Drammen, og håndterer mye trafikk.
Bragernestunnelen er en viktig tunnel i Drammen, og håndterer mye trafikk. Foto: Viken fylkeskommune
24. juni 2022 - 08:21

Bragernestunnelen på fylkesvei 283 i Drammen er 3200 meter lang og har tre inn- og utganger. To i vest ved rundkjøringen «Egget» (Hamborgstrømkulverten og Lajordgata) og en i øst ved Brakerøya.

Nå skal tunnelen totalrehabiliteres, og det meste gjelder elektro. ÅDT er på cirka 16.000 mot øst og cirka 20.000 mot vest.

Det kommer to nye tekniske bygg i tillegg til de seks eksisterende. De to nye byggene blir på 60-70 m2, og nær to eksisterende bygg. Det betyr at det blir kompliserte bergsprengninger, eller at entreprenøren finner andre måter å fjerne berg på for å få plass til de nye byggene.

Ventilasjonen skal takle mye større brann

Tunnelen har høybrekk på midten av tunnellengden. Ventilasjonsretningen er langsgående mot høybrekket hvor det er en stor utsprengt berghall. Her er det en stor ventilasjonssjakt med fire store sjaktvifter som fører tunnelluften videre i en utsprengt vertikal bergtunnel til toppen av Bragernesåsen nær Spiralen. Tunnelens ventilasjon er dimensjonert for en brann på 20 MW, som var kravet i åpningsåret 2002. Nå ventilasjonen oppgraderes til å takle en brann på 100 MW.

Alt eksisterende materiell skal rives. Kabelbruboltene skal gjenbrukes. Nye ventilatorbolter må til, siden de nye ventilatorene ikke skal monteres på samme sted.

Byggherren forutsetter at mye av arbeidet utføres mellom klokka 19 og 05.30.

Noen av de anslåtte hovedmengdene:

  • Tekniske installasjoner i til sammen ni tekniske bygg
  • Tre veibommer
  • Seks doble rødblink
  • Cirka 3200 meter langsgående evakueringslys (LED-stripe)
  • 33 nødstasjoner i tunnelen og to utenfor
  • 12 ventilatorer i tunnelrommet. Åtte ventilatorer i Hamborgstrømkulverten er nye og skal ikke skiftes ut.
  • Fire sjaktventilatorer
  • Cirka 70 kameraer

Av alt gammelt som skal rives og renskes ut er det blant annet 36 ventilatorer og fire store ventilatorvifter.

Sluttdato er 30. januar 2024.

Viken fylke holder tilbudskonferanse og befaring 30. juni. Frist for å gi tilbud var opprinnelig satt til 15. august, men fylket opplyser at datoen er endret til 1. september.

Bilde fra 1988 da Væretunnelen på E6 ble åpnet. Nå er den moden for utbedringer.
Les også

Vegvesenet må gjøre jobben etter Nye Veier-forsinkelse

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.