PROSJEKTER

ÅDT er på 47.500: Nå kommer en etterlengtet ombygging av E6 Sluppen

Nå skal E6 utvides og få ny kulvert.

E6 ved Sluppen er den mest belastede veistrekningen i regionen, med 47.500 passerende kjøretøy i døgnet.
E6 ved Sluppen er den mest belastede veistrekningen i regionen, med 47.500 passerende kjøretøy i døgnet. Illustrasjon: Statens vegvesen
24. juni 2021 - 13:00

Vegvesenet inviterer nå til konkurranse om kontrakten for entreprisen E6 Sluppen ramper og kulvert i søndre Trondheim.

Entreprisen er del 1 av ombyggingen av Sluppenkrysset, og dreier seg først og fremst om breddeutvidelse av E6 og bygging av prefabrikkert kulvert under europaveien. Dette er en etterlengtet ombygging i et område som preges av mye trafikk og kø.

Byggherren understreker at trafikkmengden (ÅDT er på 47.500) stiller store krav til god gjennomføringen av prosjektet. Her blir det en del nattarbeid.

Dessuten: Den nye gang- og sykkelveien og kulverten vil ligge innenfor området til et nedlagt avfallsdeponi i Fredlydalen. Gravingen i veianlegget kommer i berøring med randsonen av deponiet, og vil bli påvirket av deponigass.

Her følger noen antatte mengder for dette oppdraget:

  • 20.000 m3 jordmasser, noe er sterkt forurenset
  • 8500 m2 bentonittmembran
  • 10.000 m2 fiberduk
  • 5000 m3 forsterkningslag
  • 200 m2 tørrsteinsmur
  • Prefabrikert elementkulvert for gang- og sykkelvei

Frist for ferdigstilling er 28. januar 2022.

I nærheten vil det foregå flere anleggsarbeider som entreprenøren må forholde seg til.

Nydalsbrua: Her er Skanska Norge i gang med arbeidene, og det blir litt overlappende anleggsområde for arbeidene med sørgående rampe.

Rehabilitering av rekkverk på Kroppanbrua: Her kan det bli behov koordinering av arbeidsvarslingsplaner og samordning av HMS.

Dessuten vil det bli lyst ut en kontrakt for bygging av kulvert under Holtermannsveien med to tilhørende Metrobussholdeplasser og gang- og sykkelvei, enten i regi av Statens vegvesen eller Trøndelag fylkeskommune. Denne jobben får direkte grensesnitt mot kontrakten. Utlysning kan komme høsten 2021.

Vegvesenet oppgir at E6 ved Sluppen er den tyngst belastede veistrekningen i regionen, med 47.500 passerende kjøretøy i døgnet. Håndtering av trafikken blir et meget viktig premiss for å få utført arbeidet i kontrakten. Arbeidsvarslingsplanene vil kreve grundig forarbeid i tett dialog med de berørte etatene.

Tilbudskonferanse finner sted 1. juli, og frist for å gi tilbud er 19. august.

Les også

Nye driftskontrakter: Nesten 1200 km fylkesvei skal holdes åpne

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.