OLJE OG GASS

82 prosent har formell boreutdannelse

Kartla kompetansen på rigger på norsk sokkel.

Petroleumstilsynet har kartlagt kompetansen på alle boreansatte som var på jobb på en rigg på norsk sokkel 14. januar i år. Tilsynet viser at 82 prosent av alt borepersonell har formell utdannelse. Illustrasjonsfoto.
Petroleumstilsynet har kartlagt kompetansen på alle boreansatte som var på jobb på en rigg på norsk sokkel 14. januar i år. Tilsynet viser at 82 prosent av alt borepersonell har formell utdannelse. Illustrasjonsfoto. Bilde: Helge Hansen
Ina AndersenIna AndersenJournalist
8. sep. 2014 - 16:09

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med samtlige boreentreprenører med flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Formålet med tilsynet er å kartlegge kompetansekravene til selskapene, og å få bekreftet at selskapene også etterlever disse kravene.

Kartleggingen er gjennomført etter at Sikkerhetsforum i fjor tok tak i kapasitet og kompetanse i riggnæringen, som en av de store utfordringene i bransjen.

I tillegg til Ptils egen kartlegging av kompetanse, har også Sintef utarbeidet en rapport, som konkluderer med at ufaglærte kan øke risikoen for riggulykker.

Les også: De har 638.000 i lønn. Under halvparten har høyere utdanning

Kartla 12 rigger

Kompetanseundersøkelsen omfatter alle selskaper med flyttbare boreinnretninger på norsk sokkel på kartleggingstidspunktet. 14. januar i år var det 12 innretninger på norsk sokkel, og til sammen 658 personer arbeidet offshore innen boring på disse denne datoen.

Siden de fleste i de aktuelle stillingene går i 2-4-rotasjon, anslår Ptil at tilsynet har fått informasjon om cirka en tredjedel av alt borepersonell på flyttbare innretninger, og at disse dermed utgjør et representativt utvalg.

Selskapene ble bedt om å angi sine egne krav til formell kompetanse og arbeidserfaring for stillingene innen boring offshore, fra boredekksarbeider til boresjef.

I tillegg ba Petroleumstilsynet om informasjon om alle personer som var på arbeid i disse stillingene på alle boreinnretningene på norsk sokkel tirsdag 14. januar 2014. Informasjonen omfattet kjønn, alder og nasjonalitet, i tillegg til informasjon om faktisk formell kompetanse og arbeidserfaring for hver enkelt.

Slik har Petroleumstilsynet skaffet informasjon om den faktiske kompetansen på rigger på norsk sokkel.

Les også: Kinesere borer «hemmelig hull» i Verdens tak

– Etterlever utdanningskrav

Kartleggingen viser at de aller fleste selskap har etablert krav til formell utdanning for personell innen boring, i hovedsak basert på Norsk olje og gass sine retningslinjer, kalt 024. Kravene til utdannelse er dermed også ganske like fra selskap til selskap.

Informasjonen Ptil fikk om faktisk formell kompetanse og arbeidserfaring viser at rundt 82 prosent av alle boreansatte har formell utdanning i tråd med 024-retningslinjene.

– Ut fra vår kategorisering har cirka 82 prosent av boremannskapet formell utdanning. Blant boreoperatørene er dette tallet 83 prosent, og 81 prosent i ledende stillinger. I underkant av halvparten av boredekksarbeidere og tårnmenn i materialet har påbegynt eller fullført teknisk fagskole. Det er imidlertid svært stor variasjon mellom selskapene, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

De fleste av dem som ikke har formell utdanning er utenlandske arbeidstakere.

– Basert på informasjonen mottatt fra selskapene er det vår vurdering at selskapenes interne krav til formell utdanning i hovedsak etterleves, konkluderer Petroleumstilsynet.

Også interne krav til arbeidserfaring før opprykk etterleves, ifølge tilsynsrapporten.

Les også: Denne monsterkatamaranen skal løfte Yme på åtte sekunder

Vikarpool og lærlinger

Når det gjelder tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, viste selskapene blant annet til lærlingeplasser, vikarpool og utdanning.

Kun 0,6 prosent av personellet innen boring offshore var på kartleggingstidspunktet innleid, de aller fleste var ansatt hos boreentreprenøren.

Fire av 12 selskaper hadde lærlinger på riggene på tidspunktet for undersøkelsen, men hele tre fjerdedeler av selskapene har, eller har hatt, en ordning med lærlinger.

Les også: Sjøfolk jobber 700 timer mer enn oljearbeidere i 2-4-ordning

– Fremdeles aktuelt

Bakgrunnen for både kartleggingen av kompetanse og rapporten om konsekvenser av utilstrekkelig kompetanse var et høyt og økende aktivitetsnivå i riggnæringen, med press på tilgangen til kvalifisert personell.

Denne situasjonen har endret seg siden arbeidet startet, men Petroleumstilsynet påpeker at problemstillingen likevel er relevant.

– Det er fremdeles aktuelt med kompetanse på riggene, spesielt det å sette sammen team med blanding av erfarne og uerfarne medarbeidere. Det er viktig for å forhindre ulykker. Og du må sørge for at uerfarne får god opplæring, at de ikke får for raske opprykk og at det ikke er for mange uerfarne samtidig, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil.

Regelverket stadfester dessuten tydelig at det er de ansvarlige selskapene som skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse, og sette minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner.

Les også:

Her er 26 av de viktigste teknologiene fra oljebransjen

Nå blir «tjukkaser» nektet å fly offshore

Her skal det tas ut 42.000 liter olje i minuttet  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.