80.000 tonn plattform fra hele verden skal pusles sammen under tidspress

Dette er årsaken til at Sverdrup er så komplekst at det kanskje sprekker på tid.

80.000 tonn plattform fra hele verden skal pusles sammen under tidspress
Johan Sverdrup får utstyr fra en rekke steder i verden, blant annet fra Thailand, Sør-Korea og Polen. Før feltet kan komme i produksjon i 2019, må alle elementer være ferdige, sammenstilt og installert. Det kan bli utfordrende, ifølge Statoil. Bilde: Kjersti Magnussen

PUSLESPILLET SVERDRUP

 • I tillegg til de synlige delene av Sverdrup skal det bygges og installeres en rekke elementer på Vestlandet som er helt nødvendig for prosjektet.
 • På Kårstø og Mongstad skal det legges mye rør, og det er boreaktiviteter som skal gjøres klart for subseaanleggene som skal på plass.
 • Når det kommer til de synlige delene, så er det fire såkalte topsides (plattformdekk).
 • Aibel har topsiden til boreplattformen: Her bygges en modul i Thailand, en i Grimstad og en i Haugesund. Disse vil etter hvert trekkes mot Haugesund der de settes sammen til en total.
 • Kværner og KBR vil på tilsvarende måte bygge en del av forarbeidene til boligplattformen i Polen. Dette vil etter hvert transporteres til Stord der det skal settes sammen til en fullstendig plattform.
 • Aker Solutions har ansvaret for engineering og innkjøp for de to siste plattformdekkene (stigerørsplattform og prosessplattform). Prosessplattformen blir én stor integrert topside, mens stigerørsplattformen blir bygget i tre moduler. Disse bygges i Sør-Korea av Samsung Heavy Industries, før de blir fraktet til Norge for installasjon. Akers jobb utgjør ca 2/3 av arbeidet med disse plattformene.
 • I tillegg er det en rekke andre elementer som skal på plass, og mange utstyrspakker som skal leveres fra forskjellige lokasjoner, hovedsakelig i Norge

Eksempler på kontrakter

 • Stavanger: Odfjell Drilling: Rigg og borekontrakt til en verdi av 4,35 milliarder kroner.
 • Oslo/Stord/Polen: Kværner og KBR – Bygging av dekket til utstyrs- og boligplattform 6,7 milliarder kroner.
 • ABB – Kontrakt for kraft fra land HVDC-utstyr: Leveranse av elektroutstyr til omformer-stasjon på land. (Kontraktsverdi 1 milliard kroner.)
 • Nederland: Allseas (Nederland) – Kontrakt for installasjon av plattformdekkene til boreplattform, prosess-plattform og boligplattform med verdens største løftefartøy «Pioneering Spirit».
 • Asker/Thailand/Grimstad/Haugesund: Aibel – Bygging av dekket til boreplattformen. (Kontraktsverdi i overkant av 8 milliarder kroner)
 • Fornebu: Aker Solutions – Prosjektering innkjøpsledelse. (Kontraktsverdi 4,9 milliarder kroner)
 • Verdal: Kværner – Johan Sverdrup stålunderstell stigerørsplattformen. (Kontraktsverdi 2 milliarder kroner)
 • Kongsberg: Kongsberg Maritime SAS-systemer (Sikkerhet og automasjonssystemer)
 • Stavanger: Integrerte boretjenester: Baker Hughes Norge      
 • Geoje, Sør-Korea: Prosess- og stigerørsplattform – Samsung Heavy Industries

Utstyrspakker

 • Sandnes/Bergen: AF Gruppen (AF Offshore Mollier) (Størstepart fra Sandnes-Forus + og noe arbeid i Bergen) fikk rammeavtalen for levering av HVAC utstyr (Heating, Ventilation and Air Conditioning) til Johan Sverdrup feltsenter. Avtaleperioden er 5 år med opsjon for Statoil til å kunne forlenge avtalen. Verdi: 250 millioner kroner, uten opsjoner.
 • Sandnes: IKM Ocean Design AS (Sandnes – Forus)kontrakten for Johan Sverdrup SURF Detail Engineering and Services for fem år Kontrakten omfatter detaljprosjektering av alle rørledninger og kabler på Johan Sverdrup-feltet.
 • Sandnes: Øglænd System (Sandnes)fikk kontrakt på levering av opphengsystemer til de fire plattformene som utgjør første utbyggingstrinn av Johan Sverdrup-feltet. Verdien er flere hundre millioner.
 • Stavanger og Trondheim: Autronica: (Stavanger og Trondheim)Rammeavtale for levering av ESD, brann og gassutstyr til Johan Sverdrup-feltet + opsjon på feltene Johan Castberg, Peregrino og Snorre.
 • Trondheim: Reinertsen (Trondheim) 4,5 års kontrakt på Engineering og oppfølging av olje- og gasseksportrørledningene på Johan Sverdrup. Sysselsetter 25-30 Ingeniører i Reinertsen.
 • Tysnes: Alimak Heis Tek (Tysnes utenfor Bergen). Kontrakt for heisløsninger til prosjektet. Verdi 150 millioner kroner. Den største kontrakten til leverandøren noensinne. Rammeavtale til en verdi av 148 millioner kroner. Opsjoner på Johan Castberg, Snorre 2040 og Peregrino-feltet.
 • Bodø: Rapp Bomek (Bodø). Rammeavtale for levering av eksterne og interne branndører til feltutbyggingen.

I tillegg:

 • Porsgrunn (Emerson)
 • Tvedestrand: Nor-Shunt
 • Grimstad: Nymo
 • Kristiansand: National Oil Well
 • Randaberg: Score AS
 • Onarheim: Heis-Tek
 • Flatøy: Alfa Laval

Det er et av de største puslespillene i verden som skal gå i hop.

Nærmere 120 milliarder kroner skal investeres, om lag 80.000 tonn med plattform skal bygges, skrus sammen, kables og elektrifiseres, fraktes fra alle verdenshjørner og plasseres i Stavangers bakgård, Utsirahøyden.

Det er ikke rom for feil. Det er ikke rom for forsinkelser. Statoil har tidligere anslått at ett års forsinkelse på Johan Sverdrup tilsvarer et tap på 20 milliarder kroner i nåverdi.

Les også: Helidekket sprakk etter ankomst fra Kina. Nå vurderer Statoil om det må skrotes

Åtte ganger så stort som Gudrun

Partnerskapet har allerede tildelt en rekke kontrakter, både i inn- og utland. Som vist i grafikkene, skal mange elementer leveres fra forskjellige steder i verden, før det havner på Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Ifølge utbyggingsdirektør for det gigantiske feltet, Kjetil Digre, er det ikke teknologien i seg selv som gjør prosjektet komplekst. Det er størrelsen og arbeidsmengden, fordelt på en rekke aktører over hele verden.

– Sverdrup som oppgave og enkeltdelene fremstår som ganske klassisk. Det er ikke noe krevende gjennom verken vanndyp og teknologi. Det er stort sett klassiske jobber som skal gjøres, og både partnere og leverandører har allerede kompetanse på dette, sier Digre til Teknisk Ukeblad.

– Kompleksiteten oppstår når prosjektet øker i volum og arbeid, og når antall ting og elementer skal settes sammen, sier han.

Digre forklarer at vanlige greenfieldprosjekter som Gudrun og Valemon gjerne er satt sammen gjennom mange bestanddeler og med mange aktører som bidrar på små og større kontrakter.

Forskjellen er at Sverdrup – ifølge Digre – åttedobles sammenlignet med disse prosjektene i størrelse, noe som gjør det hele vanskeligere.

Les også: Norsk trådløs undervannsdrone kan sende live-video på 100 meters avstand

– Voldsomt mange aktører

– Slik det er nå er vi nødt til å holde kontrollen på hele dette toget av design og engineeringaktivitet som går nå i første fase. Dette gjøres sammen med hovedleverandørene av engineering, særlig Aker, Aibel og Kværner/KBR.

Han sier at hovednøkkelen for at Sverdrup skal lykkes, er at absolutt alle aktører må levere på tid og kvalitet.

– Alle må vite hvordan dette skal se ut. Om sistemann grubler for mye og bruker for mye tid vil det bli vanskelig.  Alt er nødt til å skje i takt og det må henge sammen teknisk, sikkerhetsmessig og være integrert i henhold til plan.

– Nå begynner det å bli voldsomt mange aktører, legger han til.

Les også: Slik vil de snu opp-ned på subsea-utbygginger

Aibel skal levere topsiden til boreplattformen (plattforme nummer to fra venstre). Den kommer i tre moduler: Fra Thailand, Grimstad og Haugesund. Alle elementene kommer så til Haugesund for sammenstilling. Kjersti Magnussen
Svært mye må klaffe

– Tenker du at dette er et puslespill som lar seg pusle greit, eller er det utfordrende?

– Dette er et puslespill vi har en god plan for. Den store utfordringen kommer i hver av fasene. Nå er vi i engineeringfasen, og der må alt henge sammen. Så kommer vi over i en leveransemodus, der alt av store og små komponenter og byggingen i seg selv skal gå i hop. Så kommer en tredje modus, der alt dette skal pusles sammen ute i havet.

Han sier videre at installasjon av de forskjellige plattformene og oppkobling av dem er et kjempepuslespill.

– Ser man på de enkelte bestanddeler og totalplanen for ett stykk plattform eller én type aktivitet, så fremstår dette som fullt ut gjennomførbart. Det er grunnen til at vi har den planen vi har.

– Planen er riktig og den er grei. Det er ingen røde flagg på enkeltelementer. Men det er totaliteten som er utfordrende. Derfor velger vi å si at det er en ambisiøs plan å komme i gang i 2019. Det er så voldsomt mye som skal klaffe, forklarer han.

Les også: Sparkede ingeniører truer med rettssak. Får to årslønner for å trekke saken

Har kanskje ikke forstått utfordringen

– Hva er x-faktorene i prosjektet?

– Det er x-faktorer med både positive og negative fortegn. Én ting er situasjonen i markedet nå, som vi er veldig ydmyke for. Det er en nedkjøling. Dette åpner opp for kapasitet for Johan Sverdrup. Normalt ville dette med kapasitet vært et mye større tema og vært en viktig x-faktor.

– Nå er det derimot en rekke leverandører som har kapasitet og energi til å gjøre en så stor jobb. Det er utrolig viktig. For en stund siden ville det vært flere risikoer knyttet til dette, sier han.

Han peker på at annet poeng som han mener er viktig: Hvor vrient det blir å få alt satt sammen.

– Når det gjelder dette med puslespillet, så forsøker jeg å vekke oss for at vi kanskje ikke har forstått denne utfordringen fullt ut ennå. Særlig gjelder dette rundt det rene grensesnittarbeidet og hva det vil kreve av oss med tanke på samarbeid.

– Det er svært mange aktører. De norske er om bord, og Samsung som nylig kom på plass. Vi snakker mye om hvor viktig det er at absolutt alle ønsker like mye å lykkes med Sverdrup. Hvis den ene blir ferdig, og den andre feiler, da fungerer ikke Sverdrup, sier Digre.

Les også: Nå røkter den tidligere plattformsjefen bier

Dette kan velte Sverdrup

Prosjektdirektøren sier videre at det også er enkelte x-faktorer som kan velte prosjektet.

– Det som kan velte dette er klassiske prosjektproblemstillinger. Hvis man sent i løpet får kvalitetsfeil som man ikke får tid til å rette på innen gjeldende plan, så er det noe man aldri klarer å beskytte seg helt for. Den risikoen forsøker vi å dempe, sier han.

– Ellers går det på ren fremdrift og at man har planer som fungerer. Vi har sett i senere prosjekter at det å ha presisjon i fremdriften på alle kontrakter har vært en utfordring. Det er de to viktigste faktorene.

Les også: Midt i oljekrisen sa de opp trygge jobber i FMC for å starte for seg selv

Aker Solutions' norgessjef Per Harald Kongelf mener at Sverdrup-prosjektet er krevende. Men han tror de skal ha nok tid. Lars t*

Aker: Ingen «walk in the park»

Aker Solutions, som  har en langsiktig kontrakt med Statoil på Sverdrup, noe som kan gi dem jobb i 10 år.

Norgessjef Per Harald Kongelf fortalte tidligere i sommer til Teknisk Ukeblad at de jobber tett med Statoil og leverandørene for å sikre at prosjektet blir levert til Utsirahøyden med riktig kvalitet, til riktig tid og på riktig kost.

– Det blir spennende og krevende, sier han.

– Har dere for dårlig tid?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er mulig, men dette er ikke rett frem. Det er ikke noen «walk in the park», som det heter. Men jeg tror absolutt at vi skal få det til.

– Ser du det som en sannsynlighet at dere kan ha for dårlig tid?

– Det er jo utrolig hva man kan få til om man bare vil. Og jeg tror at vi vil dette veldig mye. Jeg har stor tro på at vi kan levere dette til slutten av 2019. Det tror jeg.

– Hva er avgjørende for å få det til?

– Det er at alle aktørene i prosjektet jobber godt sammen. Vi må greie å få puslespillet sammen og pusle brikkene på riktig tid og med riktig kvalitet. Det blir viktig.

Les også: Petroleumstilsynet tviler på Goliat-start i juli