KRAFT

500 mill. gir snaut 0,4 TWh vindkraft

- BARE EN BYGGESTEN: Olje- og energiminister Åslaug Hagas halve vindmilliard er på lang nær nok, mener Energibedriftenes Landsforening (EBL).
- BARE EN BYGGESTEN: Olje- og energiminister Åslaug Hagas halve vindmilliard er på lang nær nok, mener Energibedriftenes Landsforening (EBL).Bilde: colourbox.com
Jannicke Nilsen
22. jan. 2008 - 14:12

"Høyere støttenivå skal gi rask vindkraftutbygging" sto det i en melding fra Olje- og energidepartementet mandag, da statsråd Åslaug Haga mandag annonserte en halv milliard kroner mer til utbygging av vindkraft i Norge.

Det er ikke sikkert at tempoet blir så raskt som meldingen antyder.

Ikke nok

På forespørsel fra Teknisk Ukeblad, har Energibedriftenes landsforenings (EBL) beregnet hvor mye vindkraft olje- og energiminister Åslaug Hagas halve vindmilliard kan bidra til.

Resultatet får ikke EBL til å ta hatten av for statsråden.

– Det er noen usikkerhetsmomenter i statsrådens melding, men for oss ser det ut som om 500 millioner kroner kan utløse mellom 0,3 og 0,4 TWh vindkraft. Beløpet er definitivt et skritt i riktig retning, men langt på nær nok, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Pladsen.

– Innrømmer feil

Regjeringens opprinnelige målsett var å nå 3 TWh vindkraft innen 2010. Regjeringens nye mål er at energieffektivisering og satsing på fornybar kraftproduksjon skal bidra med 30 TWh innen 2016.

EBL mener regjeringen nå har innrømmet at satsingen på vindkraft har slått feil.

– Regjeringen har med dette i klartekst innrømmet at de tok feil og bransjen hadde rett da vi påpekte at støtten for fornybar-prosjekter var for dårlig. Det de nå har lagt på bordet er en byggesten i en mulig mellomordning i påvente av et grønt sertifikatmarked. Men beløpet er ikke nok i seg selv, regjeringen er nødt til å ta på seg sjumilsstøvlene, sier Pladsen.

Men EBL får ikke støtte av Norsk Vindkraftforening (Norwea), som er over seg av begeistring for beløpet fra Haga.

Mener alvor

– Beløpet er mer enn en dråpe i havet. Dette er tallene som viser at Haga mener alvor, og at sterke damer får det som de vil. Nå vil vindkraftaktørene skjønne at vi er på vei mot et grønt sertifikatmarked, sier Øyvind Isachsen i Norwea.

Isachsen mener OED og Enova må sette seg ned sammen med Norges- Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og finne de vindkraftprosjektene som er gryteklare og raskt kan begynne å produsere kraft. NVE er instansen som konsesjonsbehandler alle vindkraftprosjekter.

– Vikna klar kandidat

– Jeg tror det er gode muligheter for å komme på vei til 3 TWh i løpet av 2010, sier Isachsen, som holder en knapp på Ytre Vikna vindpark som soleklar kandidat til å få det store beløpet de krever for å sette spaden i jorda. Ytre Vikna vil i så fall bli Norges største vindpark.

Les også: Ytre Vikna trenger hele vindpotten

Med en halv milliard kroner i investeringsstøtte håper Haga å holde vindkraftinvestorer varme, og unngå at flere vindkraftprosjekter skrinlegger sine vindparkprosjekter eller flagger ut til land med bedre rammebetingelser for fornybar energi.

Den øvre grensen for investeringsstøtte fra Enova til vindkraftprosjekter er i dag på 25 prosent. En voldsom prisutvikling i kostnadene knyttet til vindkraftverk, er årsaken til at departementet øker nivået. Departementet har imidlertid ikke spesifisert hva det nye taket blir.

Les også: 50 urørte vindkraftsøknader
Statkraft satser på svensk vind
Må stanse miljøutflagging