FYLKESVEI 120

500 meter av denne veien ble tatt av leirraset i desember - nå er den igjen åpnet for trafikk

I dag ble fylkesvei 120 Byvegen sør for Ask sentrum gjenåpnet for trafikk.

Det er lagt 6000 m2 med ny asfalt som en del av gjenoppbyggingen av fylkesveien. | Fotograf: Viken fylkeskommune
Det er lagt 6000 m2 med ny asfalt som en del av gjenoppbyggingen av fylkesveien. | Fotograf: Viken fylkeskommune Foto: Viken fylkeskommune
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
9. sep. 2021 - 15:39

Det var Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune og Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken som fjernet sperringene, og slapp fram de første bilene.

– Jeg vil takke lokalbefolkningen for tålmodigheten dere har vist oss under byggearbeidene, og jeg er glad at vi har klart å få gjennomført arbeidene så raskt og fått på plass en trygg og god vei som igjen kan tas i bruk, sier Brenna.

Siden leirraset i Ask 30. desember 2020 har Byvegen vært stengt. Fylkesvei 1542 Gjerdrumsvegen har vært omkjøringsvei i perioden.

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen og fylkesrådsleder Tonje Brenna fjerner sperringene etter gjenoppbyggingen av fylkesvei 120 sør for Ask sentrum. <i>Foto:  Viken fylkeskommune</i>
Gjerdrum-ordfører Anders Østensen og fylkesrådsleder Tonje Brenna fjerner sperringene etter gjenoppbyggingen av fylkesvei 120 sør for Ask sentrum. Foto:  Viken fylkeskommune

Gjenoppbygging av fylkesveien

500 meter fylkesvei og 500 meter gang- og sykkelvei har blitt bygd opp igjen etter skredet. En del av skredmassene har blitt brukt som motfylling på østsiden av fylkesveien, der Tistelbekken rant. I området ved Brådalsveien er det bygget nytt erosjonssikret bekkeløp for Tistilbekken parallelt med fylkesvei 120. Denne tilpasningen fører til at fylkesveien er hevet 1,2 meter langs en strekning på cirka 200 meter, for å få tilstrekkelig høydeforskjell mellom bekkeløpet og veien.

Parallelt med gjenoppbyggingen av fylkesveien har Viken fylkeskommune utført arbeid for NVE og kommunen ved å gjenoppbygge 100 meter kommunal vei med belysning og drenering, bistått NVE i arbeidet med å legge om 200 meter bekkeløp, og støpt en 15 meter lang kulvert for å lede Tistilbekken under kommunal vei.

– På Arnøya har det gått to-tre eller fire skred på veien i løpet av en normal vinter, sier ingeniørgeolog Andreas Persson i Troms fylke.
Les også

Slik skal de temme den rasfarlige veien de neste 20 årene

Geoteknisk vurderingsrapport ligger til grunn

Geoteknikere fra Viken fylkeskommune har foretatt grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i forbindelse med ombyggingen av fylkesvei 120. I tillegg har NGI gjennomført en geoteknisk vurdering av stabilitetsforholdene i forbindelse med at det ble etablert nytt bekkeløp og påfølgende sikringstiltak. Basert på resultatene av undersøkelsene er det konkludert med at det er trygt å åpne veien for trafikk.

Viken fylkeskommune fikk tillatelse fra politiet til å starte oppryddings- og gjenoppbyggingsarbeidet av fylkesvei 120 den 4. mai 2021. Totalt har arbeidet kostet om lag 20 millioner kroner.

500 meter ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei er bygget. <i>Foto:  Viken fylkeskommune</i>
500 meter ny fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelvei er bygget. Foto:  Viken fylkeskommune

Fakta om gjenoppbyggingen av fylkesveien

  • Totalt utgjorde skredmassene 1,1 millioner kubikkmeter.
  • Mellom 25.000 og 30.000 kubikkmeter med skredmasser dekket veiarealet.
  • 15.000 kubikkmeter er lastet ut.
  • 500 meter ny fylkesvei er bygget, og den er hevet med 1,2 meter.
  • 500 meter ny gang- og sykkelvei er bygget.
  • Det er lagt 6000 m2 asfalt.
  • Dreneringen er åpnet og byttet.
  • Sideterreng, grøfter, grøntareal, rekkverk, skilt, belysning er satt i stand.
  • Det er gjennomført både felt- og laboratoriegrunnundersøkelser av 23 totalsonderinger.

Det ble kun påvist kvikkleire i ett borhull, cirka 80 meter fra veitraséen. Kvikkleirelaget i borhullet ligger på 10-13 meters dybde. Det er ikke registrert store sammenhengende forekomster av sprøbruddmateriale i området. Det er generelt funnet leire og siltig leire med varierende humusinnhold med en fasthet av middels til fast styrke. Samlet sett påvirker ikke disse funnene stabiliteten til veien.

Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.