5 gode grunner til at Norge bør satse på karbonfangst og -lagring 

Og én grunn til å la være.

5 gode grunner til at Norge bør satse på karbonfangst og -lagring 
Det finnes mange gode grunner til at Norge skal satse på karbonfangst og -lagring. Det store spørsmålet er om hovedargumentet mot veier tyngre. Foto: Equinor

Det norske fullskalaprosjektet er unikt i verden. Et prosjekt som tar for seg hele verdikjeden for karbonfangst og -lagring, fra fangst og flytendegjøring av CO2, transport både på land og til havs, med mellomlagring og rørledninger ut i havet – og lagring i et reservoar under havbunnen i Nordsjøen.