BYGG

425 millioner i prisforskjell

REDDER HUS: NCC har valgt en løsning som gir mindre fjellskjæring enn konkurrenten, dermed redder de seks av de 12 verneverdige trehusene på Møllenberg i Trondheim.
REDDER HUS: NCC har valgt en løsning som gir mindre fjellskjæring enn konkurrenten, dermed redder de seks av de 12 verneverdige trehusene på Møllenberg i Trondheim.

Utfordringen

  • NCC skal bygge en 300 meter lang løsmassetunnel gjennom 120 meter kvikkleire. Kvikkleiren er i utgangspunktet ganske svak, men har en fasthet som bløt leire før den er omrørt (Su 30-50), og fasthet som motorolje (0,5 kPa) etter den er omrørt. Den ligger ti prosentpoeng over flytegrensen for leire, og må berøres så lite som mulig.
  • Byggegropa går under havnivå, og når fast fjell 20 meter under bakken. På det meste blir byggegropa 20 meter dyp og cirka 24 meter bred.
  • Tunnelen skal gå langs en svært trafikkert vei, og det er bebyggelse tett inntil og over tunnelen.
  • Møllenberg har flere gamle og verneverdige trehus. I de opprinnelige planene skulle 12 hus flyttes til en parkeringsplass på Buran i den tre år lange byggeperioden, men med NCCs løsning holder det å flytte seks hus.

Bare to entreprenører leverte inn tilbud på jobben, som er en del av prosjektet E6 Trondheim – Stjørdal.

I forrige uke undertegnet Statens vegvesen og NCC Construction kontrakten på 554 millioner kroner, og til våren starter arbeidet for fullt.

Et pilotprosjekt

Det er første gang Statens vegvesen har valgt en entreprenør etter anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog, og dagsone vest på E6 Trondheim – Stjørdal har i så måte vært et pilotprosjekt.

For et år siden gikk Statens vegvesen ut i Teknisk Ukeblad for å forklare anskaffelsesprosedyren.

De følte at responsen fra næringen var veldig laber i forhold til kontraktens størrelse, og at de måtte gi entreprenørene en større forståelse av hva prosedyren innebar av muligheter og ansvar siden det finnes få referanser på den i hele EØS-området.

Les saken: Vegvesenet tester ny anskaffelsesprosedyre

To av tre

Etter dette ble tre entreprenørgrupperinger med i dialogfasen.

Bilfinger Berger, NCC og AF Gruppen / Züblin fikk bruke sommeren på å utarbeide tilbudene sine, men ved tilbudsåpningen i september var det bare de to sistnevnte som valgte å levere inn tilbud.

500 meter firefelts

Kontrakten består av cirka 500 meter ny firefelts E6 mellom Pirbrua og Møllenberg, hvorav cirka 300 meter er en betongtunnel som bygges gjennom leirgrunn med delvis kvikkleire, og overgang til tunnel i fjell.

I tillegg skal det bygges en ny undergang under jernbanen, slik at jernbanens trasé må flyttes i deler av byggeperioden.

Da de første pristilbudene ble levert til vegvesenet, priset NCC jobben til 523 millioner kroner. AF / Züblins pristilbud var 948 millioner kroner.

– Når vi bare har to å velge mellom blir prissetting en viktig faktor. Begge de to tilbudene vi fikk var bedre enn skisseplanen, men tilbudet fra AF / Züblin ble ansett som bedre faglig. Prisforskjellen var imidlertid så stor at den ekstra kostnaden ikke kunne veie opp for det faglige, sier prosjektleder for E6 Trondheim - Stjørdal, Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Vil bruke wiresaging

NCC har ifølge prosjektleder Svein Arne Henriksen valgt en veldig tradisjonell løsning. De stabiliserer kvikkleira med kalk- og sementpeling for å gjøre den motstandsdyktig mot bevegelse.

Deretter bruker de stålspunt i veggene på den åpne byggegropa, for å holde den helt stiv og unngå at kvikkleira får rørt på seg.

Grunnvannstrykket opprettholdes i hele anleggsperioden. Byggegropa går helt frem til tunnelpåhugget, hvor fjellet splittes med wiresaging.

– De berger seks hus fordi de smaler inn avstanden mellom tunnelløpene. Det vant de konkurransekraft på, sier Johnsen.

AF / Züblins løsning hadde berget to av de 12 husene.

Flyttes

Frem til påske neste år skal NCC holde på med med prøvetakinger, rigging og detaljplanlegging.

I midten av mars flyttes jernbanetraseen midlertidig til en trasé forbi Lademoen stasjon slik at den nye jernbaneundergangen kan bygges.

Da går starter anleggsarbeidet for fullt. Prosjektet skal være sluttført i juni 2013.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.