MASKINER & UTSTYR

4. kvartal: Salget av anleggsmaskiner ned med 13 %

Men fasiten for 2022 totalt: Det ble solgt like mange maskiner som i 2021.

16. jan. 2023 - 13:29

Salget av anleggsmaskiner lå foran 2021-tallene gjennom de tre første kvartalene i 2022, men i fjerde kvartal endte det med en tilbakegang i nysalget på 13 prosent. For 2022 samlet endte salget på 4.508 maskiner mot 4.503 i 2021 og dermed et likt salg.

Det skriver Maskingrossisternes Forening (MGF) i en pressemelding.

Fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for fjerde kvartal 2022. Klasser med færre enn ti solgte maskiner er ikke tatt med. <i>Illustrasjon:  MGF</i>
Fordelingen for salg av gravemaskiner på belter fordelt på vektklasser for fjerde kvartal 2022. Klasser med færre enn ti solgte maskiner er ikke tatt med. Illustrasjon:  MGF

For den største underkategorien gravemaskiner på belter har det vært god økning gjennom året, men i fjerde kvartal var det en sterk tilbakegang med 342 solgte maskiner mot 450 i samme kvartal i 2021. For gravemaskiner på belter er dette det svakeste resultatet i et fjerdekvartal siden 2011. Dette førte til at underkategorien kun hadde en økning på tre prosent gjennom året som helhet.

For året under ett, er det tilbakegang på de store underkategoriene hjullaster (- 10 %) og minigravere belter (- 5%). Gravemaskiner på hjul hadde derimot en fin vekst på 34 % og økte fra 249 solgte maskiner i 2021 til 333 maskiner i 2022. I tillegg er det en sterk økning i flere små kategorier; veihøvler (+ 63 %), valsetog/anleggsvalser (+ 61 %) og asfaltutleggere (+ 51 %).

For gravemaskiner på belter hadde vi i en tilbakegang på 24 % i fjerde kvartal, og det er tilbakegang i alle vektklasser med unntak av de mellom 33 og 50 tonn. For disse to vektklassene sammenlagt ser vi en økning på 69 %, fra 29 maskiner i fjerde kvartal 2021 til 49 maskiner i 2022. I klassen 8-11 tonn, som er den mest solgte vektklassen, er det en tilbakegang på hele 42 % i fjerde kvartal og 17 % i 2022 under ett. Vektklassen 14-16 tonn er også en stor klasse, og her har vi en svak vekst på 1 % i fjerde kvartal, men for året under ett ser vi en vekst på 15 %, skriver MGF i meldingen.

For hele 2022 er det en vekst i vektklassene 14-16 tonn (+ 15 %), 21-24 tonn (+ 24 %) og 28-33 tonn (+ 33 %), som alle har høye salgstall. Akkumulert er det bare klassene 6-11 tonn som har sterk tilbakegang, ellers er det vekst eller tilsvarende salg som i 2021.

Akkumulerte tall for salg av anleggsmaskiner i hver underkategori. <i>Illustrasjon:  MGF</i>
Akkumulerte tall for salg av anleggsmaskiner i hver underkategori. Illustrasjon:  MGF

For hjullasterne, som er nest største underkategori, ble det totalt sett for 2022 en tilbakegang i salget på 10 %. Det er reduksjon i gruppene under 80 hk og over 500 hk, mens klassen 175-200 hk har en fin økning. Utenom disse er det små justeringer i underkategoriene.

Også i fjerde kvartal er minigravere på belter tredje største underkategori, og den har i 2022 en tilbakegang på 5 % i forhold til 2021. I de mest populære vektklassene 1-3 tonn ser vi en tilbakegang fra 656 solgte maskiner i 2021 til 600 i 2022, mens den største vektklassen fra 5-6 tonn øker fra 199 til 218 i 2022.

Hva med nullutslippsmaskinene?

Fra 2022 har medlemmene i MGF også begynt å rapportere inn antall solgte nullutslippsmaskiner.

– Utviklingen i 2022 har vært svakere enn vi hadde prognostisert, og vi ser at den globaleutviklingen har påvirket leveransetidene og til dels interessen for teknologien. Det er en bekymring at økte kostnader og reduserte tilskudd til infrastrukturprosjekter som har vært drivende for innføring av nullutslippsteknologi, vil være med å bremse den positive utviklingen som var i gang, heter det i medlingen fra MGF.

Fra oppstart av leveranser i 2018 og frem til og med 2021, var det cirka 100 nullutslipps gravemaskiner på belter (over 8 tonn) i markedet. For 2022 endte det totalt sett med et nysalg av 76 maskiner. I tillegg er det innrapportert 26 elektriske minigravere. For de andre kategoriene av anleggsmaskiner er det ikke nok tilbydere til å føre statistikk uten at den blir for transparent i forhold til aktørene.

– Det er for tiden mye usikkerhet knyttet til utviklingen i 2023, spesielt knyttet til global uro og usikkerhet i forhold til offentlige prosjekter og investeringsvilje. En større reduksjon i igangsettelse av store prosjekter innenfor bygg og anlegg vil få en innvirkning på nysalg og sysselsettingen i bransjen, står det i meldingen.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen kan smile tilfreds over å ha lagt bak seg nok et rekordartet år.
Les også

Statkraft: Nest beste resultat noensinne

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.