3D-printing gjør 130 år gammel teori mulig: Dette kan bli fremtidens byggeklosser

3D-printere viser at teorien kan fornye hvordan vi bygger ting.

3D-printing gjør 130 år gammel teori mulig: Dette kan bli fremtidens byggeklosser
De amerikanske forskerne har 3D-printet det som kalles den primitive formen for minimal overflate-strukturer (avbildet). Den andre formen forskerne 3D-printet kalles gyroid. Jeff Fitlow/Rice University

På 1880-tallet utviklet den tyske matematikeren Hermann Amandus Schwarz (1843-1921) teorien om en spesiell type geometriske figurer som senere skulle bli kalt schwarzites (la oss kalle dem schwarzitter på norsk).