SØKERLISTE

39 vil lede funksjonen for logistikk i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune

Se lista over søkerne som vil ha ansvar for leveranser til byens ledningsnett og utbyggingsprosjekter.

Bildet viser en midlertidig kobling for drikkevann i forbindelse med en fornyelse av drikkevannsledninger i Bærum.
Bildet viser en midlertidig kobling for drikkevann i forbindelse med en fornyelse av drikkevannsledninger i Bærum. Foto: Tore Stensvold

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet.