I starten av mai legges den første asfalten. Vegvesenets entreprenører kommer til å legge over 500.000 tonn asfalt på riksveiene i løpet av sesongen.

– Arbeidet består for det meste av reasfaltering av lengre strekninger. Enkelte steder omfatter kontraktene forsterkning av fundamentet før nytt dekke legges. Andre steder gjøres mindre omfattende arbeid over kortere strekninger, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i meldingen.

Les også

Miljøsertifikat for asfalt og CO-vekting

I kontraktene stilles det krav om internasjonalt miljøsertifikat for de mest brukte massetypene, såkalt EPD (Environmental Product Declaration). Dette viser blant annet hvor mye CO2 som slippes ut for hvert tonn asfalt. I enkelte av årets kontrakter ble CO2-utslipp og spesifiserte tilleggsytelser benyttet til å justere konkurransesummen ved tildeling av kontraktene.

Les også

Målinger gir god oversikt over tilstanden

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksveiene. Det skjer med en laserskanner som er montert på en bil. Etaten får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på veinettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veier som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Les også