BYGG

30 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord tilgjengelig

Friluftsrådenes Landsforbund er bekymret over det høye byggeaktivitetsnivået langs strandsonen.

Strandsonen i Oslo.
Strandsonen i Oslo. Kollasje: Tuva Strøm Johannessen
12. juli 2019 - 10:06

Omkring 70 prosent av strandsonen langs kysten i Norge er tilgjengelig for opphold og ferdsel. I Oslo gjelder dette imidlertid bare 30 prosent.

Tilgjengelighet til strandsonen varierer betydelig, men samlet sett er 70 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig for opphold og ferdsel.

Les også

Mindre areal i Oslo

I Finnmark er 90 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens det i Oslo er 30 prosent. 

En stor del av forklaringen er at Oslo har et strandsoneareal på 4164 dekar, mens det i Finnmark er på hele 502.342 dekar.

Når det langs kysten er store variasjoner i presset på strandsonen med tanke på bygging av boliger, hytter, veier og næringsområder blir forskjellene i tilgjengelig strandsone også store, ifølge Statistisk sentralbyrå. 

Zoom inn på kartet under for å se hvor strandsonen går.

Bekymret for høy byggeaktivitet

Både styreleder Ane Mari Braut Nese i Friluftsrådenes Landsforbund og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet sier de er bekymret over det høye byggeaktivitetsnivået langs strandsonen.

Strandsonen

  • Arealet som går 100 meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet, kalt 100-metersbeltet.
  • Sonen er omfattet av et generelt bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven.
  • Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever derfor dispensasjon.
  • Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller som ligger i byer eller tettsted.

Kilde: Wikipedia

– Det er særlig uheldig at mer enn halvparten av søknadene er innvilget ved dispensasjon. Dermed mister en helhetlige vurderinger, sier Braut Nese.

– Presset på strandsonen er allerede stort, og vi mener at det for ofte gis dispensasjoner fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, sier Sandtrøen (Ap).

751 søknader om dispensasjon for å bygge i strandsonen ble innvilget i 2018 ifølge tall basert på KOSTRA-rapporteringen, melder SSB.  Det er omkring 100 færre enn året før. 

SSB skriver også at det er det en nedgang i antall bygg som bygges i strandsonen. De opplyser at det i 2017 ble gitt 3800 byggetillatelser langs hundremetersbeltet.

Foreløpige tall fra 2018 viser at det ble gitt 3078 tillatelser til igangsettelse av bygging. Men på grunn av etterslep i registreringen i Matrikkelen kan dette tallet bli justert.

Figuren viser antall igangsettingstillatelser til bygging i strandsonen per år. Illustrasjon: SSB
Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.