PROSJEKTER

3 km av E134 på Haugalandet skal utvides i bredden

Frist for å gi tilbud: 27. juli.

Den aktuelle strekningen med utsyn vestover.
Den aktuelle strekningen med utsyn vestover. Foto: Google Maps
22. juni 2020 - 08:28

E134 Isvik-Lie ligger i Vindafjord kommune øst for Haugesund. Dette oppdraget består av breddeutviding for forsterket midtoppmerking på europaveien i en lengde på cirka tre kilometer. ÅDT i 2018 var på cirka 6.600, og andel tunge kjøretøy utgjør rundt 16 prosent.

Eksisterende vei skal utvides med omlag to meter, til en veibredde på 8,5 meter. Breddeutvidelsen skal kun på nordsiden av vegen.

Entreprenøren skal sette opp nytt rekkverk mot gang- og sykkelvei, og enkelte avkjørsler skal saneres og samles. Noen busslommer skal legges om. Det blir også noen mindre tiltak på sørsiden av veien, samt en mindre utbedring av Dalavikkrysset, blant annet.

Kartet viser strekningen mellom Isvik og Lie. <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Kartet viser strekningen mellom Isvik og Lie. Illustrasjon:  Statens vegvesen

Eksisterende dekke skal planfreses, og det skal skjæres av kant mot arealet for breddeutvidelsen. Takfall skal bli liggende i senter av ny vei, og det skal ikke være behov for avrettingslag for nytt dekke.

Entreprenør skal også legge bære- og bindlag. Bindlaget skal være i plan med planfrest
eksisterende dekke, og være utført med korrekt tverrfall, slik at det ikke blir behov for
avretting før nytt slitelag skal legges.

Noen beregnede hovedmengder i prosjektet:

  • Gravevolum: 10.000 m3
  • Kabelgrøft hovedtrase: 3170 m
  • Drens- og overvannsgrøfter: 1700 m
  • Vannledning: 1700 m
  • Riving av asfaltdekke: 9500 m2
  • Planfresing: 17000 m2
  • Forsterkningslag: 5800 m3
  • Bærelag: 1220 m3
  • Asfalt: 15600 m2
  • Kantstein: 530 m

Dato for ferdigstilling er satt til 3. september 2021.

Det blir tilbudskonferanse 1. juli, og møtestedet er Isvik.

Frist for å gi tilbud på jobben er 27. juli.

 
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.