INDUSTRI

270 millioner til energiprosjekter

Forskningsrådet har bevilget over en kvart milliard kroner til prosjekter innenfor fornybar energi.

HYDROGEN: Fem av forskningsprosjektene dreier seg om hydrogen og brenselceller. Her en Hyundai Kia som går på hydrogen.
HYDROGEN: Fem av forskningsprosjektene dreier seg om hydrogen og brenselceller. Her en Hyundai Kia som går på hydrogen. Bilde: SHHP
Tormod Haugstad
9. des. 2011 - 11:28

Nye prosjekter Renergi desember 2011

 • SINTEF Teknologi og Samfunn - Regional effects of energy policy
 • SINTEF Energi - Protection and Fault Handling in Offshore HVDC Grids
 • SINTEF Energi - Improved development and management of energy and water resources
 • Meteorologisk institutt - Rapidly Updated Forecasts for Wind Energy Production
 • SINTEF - Fluid Structure Interactions for Wind Turbines
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap - Enzyme technology for next generation biofuels
 • Institute for Energy Technology - Sustainable hydrogen production from Biogas using Sorption-Enhanced Reforming (BioSER)
 • SINTEF Materialer og kjemi - NEXT-Drill: Numerical-EXperimental technology platforms for cost effective deep hard rock drilling
 • SINTEF Energi - Additional funding for the EU FCHJU project IDEALHY
 • SINTEF - Advanced multi-fuel REformer for CHP-fuel CELL systems
 • SINTEF - Knowledge to Enhance the Endurance of PEM fuel cell by Accelerated LIfetime Verification Experiments
 • SINTEF Materialer og kjemi - Nanostructured materials for thermoelectric conversion of waste heat into electricity
 • Statens institutt for forbruksforskning - Energy saving technologies in households: the heat pump
 • Samfunns- og næringslivsforskning - Intermittent Renewables, Balancing Services, and Electricity Market Design
 • CICERO - Energy savings - from regulation to realization
 • Universitetet i Oslo - Managing Weather Risk in Electricity Markets
 • SINTEF Materialer og kjemi - Development of a Hetero-Junction Oxide-Based Solar Cell Device
 • NTNU - Silicate cathodes for Lithium Ion Batteries
 • Universitetet i Oslo - Nanoceramics - a new class of proton conductors for hydrogen fuel cells and electrolysers
 • Flexit - Alt-i-Vent, Neste generasjons integrerte boligventilasjonssystem
 • Asplan Viak - UPGRADE Solutions - løsninger for å oppgradere yrkesbygg mot passivhusnivå - og deltakelse i IEA SHC task 47
 • Sørlandet Boligbyggelag - BEVISST: Bevisste strategier for oppslutning om bærekraftig oppgradering i boligselskaper
 • Lavenergiprogrammet - EBLE - Evaluering av boliger med lavt energibehov
 • Norske Skog Skogn - Effective Newsprint production with an ultra-low energy consumption
 • Raufoss Technology - Energibesparende smiprosesser
 • Ferrolegeringsindustriens forskningsforening - Energy and cost effective casting of ferroalloys
 • ELTEK Valere - "Enabling Smart Grids" - Den mest kostnads-og energieffektive teknologien for å fremskynde realiseringen av fremtidens energisystemer.
 • NTE Holding - Demonstrasjon og verifikasjon av intelligente distribusjonsnett
 • Integrated Solar - Hybrid Dual Junction Silicon Based Solar Cell
 • Elkem - CONtrol of the STRUCTure for high purity and energy effective solar grade silicon feedstock production
 • Seatower - Cranefree fundament for offshore vind: Sluttføring av FoU innen geoteknikk, hydrodynamikk, fabrikasjon og marine operasjoner
 • Nordwind Installer - Optimised Planning, Foundation Design and Installation Procedures for Offshore Wind Farms
 • Elkem - Gaseous Refining Process for the Solar Grade Silicon Feedstock
 • Kjeller Vindteknikk - Tidsavhengige modeller for beregning av energiproduksjonen i vindparker: Vindparksimulator
 • Reichhold - RenWind - A new material systems for high output and low energy production process of wind turbine blades
 • Kongsberg Maritime - Add-on instrumentation system for wind turbines
 • Statkraft Development - Far offshore operation and maintenance vessel concept development and optimization
 • Statoil Petroleum - Advanced second generation biobutanol production
 • Norsk Hydro Produksjon AS - Energy Efficient Aluminium Cast House (CastAl)

Energieffektivisering og vind fikk størst gjennomslag i årets tildelinger fra RENERGI-programmet. Andre viktige områder er hydrogen for transportsektoren, smarte nett og biodrivstoff.

Totalt har programstyret godkjent bevilgninger på 270 millioner kroner fordelt på 39 prosjekter. Prosjektene varer fra to til fem år.

Gledelig

– Det er gledelig, for budsjettvolumet i RENERGI er økt betydelig de siste tre årene som følge av klimaforliket og vi registrer med tilfredshet at denne volumøkningen mer enn oppfylles av gode prosjektsøknader, både fra forskningsmiljøene og næringsaktørene, sier leder av programstyret i RENERGI, Elizabeth Baumann Ofstad.

Blant de mange søknadene har det vært en sterk økning i prosjektforslag knyttet til energieffektivisering, både i industrien og i bygg. Mange av dem har fått god evaluering.

– Dette reflekteres ved at vi har vedtatt å sette i gang hele 10 nye prosjekter på dette området, 8 innovasjonsprosjekter fra næringslivet og 2 forskerprosjekter fra forskningsmiljøene. Dette er et område vi har etterlyst og ønsket oss flere prosjekter, sier hun.

Smelter nabohjertene med fjernvarme

Vindkraft

Det andre området programstyret har prioritert, er vindkraft. Vindkraft på land er en etablert teknologi, men fortsatt er det rom for forbedringer, og vindkraft til havs trenger nye løsninger som kan redusere kostnadene.

Blant bedriftene som har fått støtte er Kjeller Vindteknikk, Reichhold AS, Kongsberg Maritime, Statkraft, Norwind og Seatower. Vindprosjektene får rundt 55 millioner kroner i støtte.

Vindmøllene skuffer år etter år

STENGER: Mens Statoil stenger sine hydrogenpumper på grunn av dårlig lønnsomhet, forskes det mer enn noensinne på hydrogen som drivstoff til biler. Foto: Scanpix
STENGER: Mens Statoil stenger sine hydrogenpumper på grunn av dårlig lønnsomhet, forskes det mer enn noensinne på hydrogen som drivstoff til biler. Foto: Scanpix

Understell

Et av de mange spennende prosjektene er utviklingen av et spesialfartøy for å installere understell til offshore vindturbiner. Norwind som eiers av Grieg-gruppen og Scatec, skal elde prosjektet.

Etter noen år med nøling er industri og forskningsmiljøer nå svært opptatt av å finne effektive løsninger for å spare energi i bygninger og i industrien.

Nesten en firedel av de 39 prosjektene er på dette området. Flexit, Asplan Viak, Sørlandet boligbyggelag, Norske Skog Skogn, Norsk Hydro Produksjon og Raufoss Technology er blant bedriftene.

Hydro må tenke helt nytt

Boligvarme

Prosjektet som Flexit leder, skal lage boligvarmeløsninger som lett kan tilpasses ulike energibærere, romoppvarmingsløsning, boligstørrelser og brukerbehov.

Bedriften ønsker å kombinere ventilasjon, romoppvarming og tappevannsberedning til én enhet med effektiv energiutnyttelse og lavt energitap. Prosjektet er støttet med tre millioner kroner.

Hydrogen

Nylig åpnet en hydrogenstasjon ved SINTEF på Gaustad i Oslo.

Neste år åpner en ny på Kjeller i Lillestrøm. Institutt for energiteknikk (IFE) skal teste et unikt anlegg som produserer hydrogen fra biogass. Det er ett av fem prosjekter innenfor hydrogen og brenselceller som får støtte.

Fyllestasjonen på Kjeller blir en del av den norske hydrogenveien HyNor og IFEs anlegg skal stå i energiparken som Akershus Energi bygger i Lillestrøm.

Hydrogen som drivstoff blir ekstra miljøvennlig når det produseres med biogass fra avfall.

Statoils retrett: <br/> Truer hydrogenprosjekt

Oslos ordfører Fabian Stang fikk æren av å åpne den nye fyllestasjonen for hydrogen på Gaustad i Oslo i november. FOTO: Håkon Jacobsen
Oslos ordfører Fabian Stang fikk æren av å åpne den nye fyllestasjonen for hydrogen på Gaustad i Oslo i november. FOTO: Håkon Jacobsen

Smarte nett

Flere tusen strømkunder i Nord-Trøndelag og Østfold får snart prøve ut morgendagens ”smarte” strømnett.

Med støtte fra Forskningsrådet skal et landslag av bedrifter og forskningsmiljøer under ledelse av NTE demonstrere hvordan et slikt nett vil fungere i stor skala.

I tillegg har Eltek Valere fått støtte til et annet smartnettprosjekt. Smarte-nett-prosjektene får til sammen 24 millioner kroner i støtte.

Biodrivstoff, sol, geotermisk og samfunn

To prosjekter der Statoil Petroleum leder det ene, skal utvikle neste generasjon biodrivstoff.

Fire prosjekter der Elkem leder to og Integrated Solar leder ett, skal utvikle neste generasjon solceller.

Ett prosjekt går i dybden bokstavelig talt og skal bore dypt ned i grunnen for å hente opp varmen til oppvarming.

SINTEF leder prosjektet Next-Drill som skal bore brønner i Stavanger og Sør-Trøndelag. Prosjektet er støttet med 16 millioner kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.