27 år og nyutdannet - ble prosjekteringsleder for milliardprosjekt

Det er mangel både på kvinner og på menn som vil bli prosjekteringsledere.

27 år og nyutdannet - ble prosjekteringsleder for milliardprosjekt
Emilie Aas Enger var 27 år gammel og fersk sivilingeniør da Bane Nor håndplukket henne til jobben som prosjekteringsleder for jernbaneteknikk på Vestfoldbanen. Øystein Grue

Hvor blir de kvinnelige prosjekteringslederne av? Det vil Multiconsult å finne svaret på, og dessuten gjøre noe med.