13 menn og 6 kvinner vil lede arbeidet med fremtidens totalforsvar ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Se hele søkerlisten til stillingen som forskningsleder ved FFI.

13 menn og 6 kvinner vil lede arbeidet med fremtidens totalforsvar ved Forsvarets Forskningsinstitutt
Hvem skal lede forskningen som rådgir myndigheten om fremtidens totalforsvar? Foto: Swadim/Creative Commons

Avdeling Totalforsvar ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har etablert et nytt forskningsområde som blant annet skal se på fremtidens totalforsvar.