SØKERLISTE

13 menn og 6 kvinner vil lede arbeidet med fremtidens totalforsvar ved Forsvarets Forskningsinstitutt

Se hele søkerlisten til stillingen som forskningsleder ved FFI.

Hvem skal lede forskningen som rådgir myndigheten om fremtidens totalforsvar?
Hvem skal lede forskningen som rådgir myndigheten om fremtidens totalforsvar? Foto: Swadim/Creative Commons

Avdeling Totalforsvar ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har etablert et nytt forskningsområde som blant annet skal se på fremtidens totalforsvar.