PROSJEKTERING

12 km av E6 gjennom Grong skal utbedres: I juni kommer det kontrakter til 300 mill

Mye skjer på E6 på nordsida av fylkesgrensa mellom Trøndelag og Nordland for tiden: Nå skal de 12 nordligste kilometrene på E6 i Trøndelag oppgraderes.

23. apr. 2020 - 12:21

Utbedringen på E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv innebærer en oppgradering av 12 kilometer gjennom Grong kommune til såkalt H1 standard, som blant annet betyr hastighetsgrense på 90 km/t.

Europaveien på denne strekningen preges av dårlig standard med store standardsprang, og er en ulykkesbelastet strekning. E6 fra Harran og fram til Fjerdingen ble utbedret på 90-tallet og ved Harran senest i 2014.

E6 fra Grøndalselv og fram til Flåttådal ble også utbedret på 90-tallet. Den aktuelle strekningen er dermed en dårlig veiparsell mellom to strekninger med relativt god standard.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim
stortingsrepresentant Bjørnar Skjæran (Ap), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård  og stortingsrepteresentant Siv Mossleth (Sp)
Les også

Nye Veier mister prosjekt

Deles opp i to kontrakter

Arbeidet består i stor grad av masseflytting og mindre betongkonstruksjoner. Arbeidet skal utføres ved trafikkert vei nær elv.

Jobben som skal gjøres er delvis utbedring av dagens vei. Det vil si dels i dagens trase, men også i ny trase fordi det er nødvendig på grunn av  krappe svinger, humper eller dumper.

Arbeidet skal deles opp i to kontrakter hvorav den første kommer som en enhetspriskontrakt med brubygging (Fjerdingelv bru) inklusive tilknytningsvei.

Den andre kontrakten blir en totalentreprise med forhandling, en kontraktsform der entreprenøren involveres i omreguleringen. Anskaffelsesformen blir prekvalifisering med konkurransepreget dialog.

Hele prosjektet har en totalkostnad på 480 millioner kroner inkl. merverdiavgift.

Delkontrakt 1: E6 Grong, Fjerdingelv bru med tilknytningsveier

Betongbjelkebru med to spenn, cirka 55 m lang. Høye skjæringer inntil dagens E6. Strekningen er på cirka 900 m. Antatt byggeperiode november 2020-november 2021,
med sluttrydding våren 2022.

Entreprisekostnad er estimert til ca. kr. 30-40 mill. eks merverdiavgift.

 
 
 
 
Delkontrakt 2: E6 Fjeringen-Grøndalselv

Denne kontrakten blir en totalentreprise med forhandling. Anskaffelsesformen blir prekvalifisering med konkurransepreget dialog. Entreprenør involveres i omregulering.

Dagens regulering ligger i stor grad langs eksisterende vei. Her ligger det gevinst i å bygge i jomfruelig terreng og sanere noen flere av dagens avkjørsler.

Entreprisekostnad er anslått til cirka 250-280 millioner kroner merverdiavgift.

Vegvesenet forteller at anslått dato for utlysing av konkurransen er satt til 15. juni 2020.

Les også

 
 
 
 
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.