10 skolemillioner bortkastet?

For mens planleggerne har drevet på med sitt, har behovet for skoleplasser sunket, noe også rådmannen har påpekt i flere utredninger.

Dersom utbyggingen legges på is, har fylkeskommunen dermed brukt halvparten av pengene nye bygg koster, til planlegging av bygg som er unødvendig, skriver Adresseavisen.