10 måter å redde verden

Drivhuseffekten kan føre til global oppvarming og dermed klimaendring. Ikke alle forskere er enige i at menneskeskapte utslipp bidrar til endringer som nedsmelting av isbreer og polområder, snøfattigere vintre, mer ekstremvær, flom og tørke. (Bilde: Colourbox)
1. VINDKRAFT: Har et potensial til å dekke 30 prosent av verdens energibehov. Vinden blåser dog ikke hele tiden, så vi må utvikle nye måter å lagre energi på. I tillegg må vindkraften deles mellom land, og ikke bare brukes lokalt. (Bilde: Scanpix)
2. SOLKRAFT: Solen gir mange ganger nok energi til hele verden, men vi har enda ikke funnet måter å utnytte all denne energien på. Foreløpig er solcellepaneler relativt ineffektive og dyre å produsere. (Bilde: Colourbox)
3: HAVENERGI: Tidevann, bølger og havstrømmer har enormt potensiale for kraftproduksjon. Problemet ligger i å lage enheter som tåler kraftige påkjenninger fra vær og vind. (Bilde: Colourbox)
4. KOMBINERT VARME OG ELEKTRISITET: 40 prosent av energien kraftverk produserer, forsvinner som varme. Klarer vi å ta vare på denne varmen, kan vi spare mye energi. Det kan for eksempel skje ved å installere mikrogeneratorer hjemme hos folk. (Bilde: Vattenfall)
5. SUPEREFFEKTIVE HUS: I stedet for å bygge nye hus, mener Goodall at vi bør øko-renovere gamle hus med mer effektive vinduer og bedre isolasjon, i tillegg til ventilasjonssystemer som tar bedre vare på varmen. (Bilde: Aktiv Energi)
6. ELBILER: Fordelene med elbiler er mange, men foreløpig er modellene som kan konkurrere med drivstoff-drevne biler, svært dyre. Det blir det forhåpentligvis en slutt på etter hvert. Her Mitsubishis kommende Miev. (Bilde: Stein Jarle Olsen)
7. ANDREGENERASJONS BIODRIVSTOFF: Dagens biodrivstoff møter større og større skepsis verden rundt, ettersom den bruker landområder som ellers kunne vært brukt til matproduksjon. Neste generasjon bruker imidlertid cellulose, og kan dermed utvinnes fra jordbruket og trevirkets avfallsprodukter. (Bilde: Trond Gram)
8. KARBONFANGST- OG LAGRING: Om man ikke kan fjerne CO2-utslippene, kan man iallefall lagre dem i bakken. Her gasskraftverket på Mongstad. (Bilde: Mona Sprenger)
9. "BIOCHAR": En måte å lagre CO2 i bakken på, er å brenne jordbruksavfall uten tilgang på luft. Det skaper et slags kull, som er nærmest rent karbon, og som kan lagres i bakken i hundrevis av år. (Bilde: Colourbox)
10. BIOGASS-BRENNING: For å redusere CO2-utslippene, må vi unngå å kutte ned skog. En måte å gjøre det på, er å fyre med biogass fra råtnende organisk materiale. Her er Kina ledende. (Bilde: Mona Sprenger)

Businessmann og klimakommentator Chris Goodall beskriver i boken sin "Ten Technologies to Save the Planet" hvordan han mener vi skal klare å redde planeten vår fra klimaendringene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå