10 måter å redde verden

10 måter å redde verden
Drivhuseffekten kan føre til global oppvarming og dermed klimaendring. Ikke alle forskere er enige i at menneskeskapte utslipp bidrar til endringer som nedsmelting av isbreer og polområder, snøfattigere vintre, mer ekstremvær, flom og tørke. Bilde: Colourbox

Businessmann og klimakommentator Chris Goodall beskriver i boken sin "Ten Technologies to Save the Planet" hvordan han mener vi skal klare å redde planeten vår fra klimaendringene.