01. JANUAR 1970 - 01:00

Virtuell vernerunde på planlagt stillas

Filmen er laget i VR fra en virtuell vernerunde for å avdekke feil og finne gode løsninger før stillaset blir bygd.

byggdigitaliseringvr

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil