Del
01. JULI 2024 - 15:51

Raskere installasjon med utbrettbare solceller

Smart Solarbox fra Sun Net er et norsk patent som skal forkorte monteringstiden for solceller betraktelig.

solceller

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil