31. AUGUST 2021 - 09:28

Kjerneprøve av KS-pel til kvikkeleire-stabilisering

Geoteknikerne i Klimagrunn skal finne samsvar mellom kalksementprøver fra lab og felt.

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil