Fremtidens byggeplass

På byggeplassen på Tåsen går en del av anleggsmaskinene på elektrisitet fra byggeplassens egne solcelleanlegg.

byggbyggeplassfremtidens-byggeplasssolceller

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil