Arkiv

Fant 31 artikler om emnet Ferjefri E39 [fjern]

Tittel Dato

Den store utfordringen for vegingeniørene: Å bygge Nord-Europas lengste hengebru

Statens vegvesen deler opp entreprisene for E39 Ålesund – Molde, og håper at flere norske entreprenører dermed vil være med i kampen om kontrakter.

Hareide kutter i Nasjonal Transportplan: – Mange vil bli skuffet

Nasjonal transportplan har est ut til en urealistisk ønskeliste. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vet han vil skuffe når han nå strammer inn.

DEBATT: Romsdalsaksen og E39 Bruteknologien er i rivende utvikling. Nå er flytebru et reelt alternativ for Romsdalsfjorden

I Møre og Romsdal, landets største fergefylke, har debatten gått høylytt om Fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Kryssingen av Romsdalsfjorden er det store samtaleemnet med utallige avisoppslag. Kampen står mellom rivalene Møreaksen og Romsdalsaksen som kan vise til svært ulike løsninger.

Verdens lengste og dypeste tunnel måtte til ny behandling i Stortinget: – Avklaring kommer til høsten

Kostnader og usikkerhet rundt finansieringspakken for Rogfast, har økt så mye det siste året at samferdselsministeren vil ha nye tall på bordet.

Denne brua blir verdens første lasersveisede bru – kan spare ti milliarder på ferjefri E39

Om metoden fungerer som tiltenkt skal den kunne spare opp mot 10 milliarder kroner på ferjefri E39.

For to måneder siden ville Nye Veier skrinlegge gigantbrua på E39. Nå har de snudd.

Mener likevel det er mulig å kutte prisen med flere milliarder.

Rogfast tidligst ferdig i 2029

Blir 18 måneder forsinket.

Ferjefri E39: Vegvesenet vil kutte veisalting ved bruk av solenergi 

Vannbåren varme kan erstatte salt på norske vinterveier.

Vegvesenet avlyser planen om ferjefri E39

Åpner opp for å beholde ferjer langs E39.

Ferjefri E39 kan bli utsatt i ytterligere 17 år

Frykter at prosjektet ikke kommer på plass overhodet. 

Denne ligningen kan gi lengre hengebruer

Teknologisk gjennombrudd kan muliggjøre hengebru over de lange E39-kryssingene.

Vurderte kontrakt-klausul mot aktører fra en rekke land på Rogfast

Men departementet mener det ikke vil bli aktuelt. 

Elektrifisering av tungtransport på E39 kan koste 10 til 20 milliarder

Vegvesenet har sett på muligheten for å etablere kjøreledning for tungtransport langs Ferjefri E39. 

Verdens lengste flytebru: Kan bli en brukonstruksjon verden aldri tidligere har sett

Slik jobber de for å finne den riktige metoden.

Et av Kinas største selskaper er i Norge for å se på mulighetene for å jobbe med Ferjefri E39

Stor internasjonal interesse for norske veiprosjekter.

Slik vil Vegvesenet sikre fremgangen i Ferjefri E39

Vil fjerne lokal innsigelsesrett.

Nye tunnelkrav gjorde tunnelen 2,5 kilometer lenger enn planlagt

Det var avgjørende for at tunnelen skulle bli verdens tryggeste undersjøiske tunnel.

Ubåtteknologi skal bidra til å finne optimal bruløsning på ferjefri E39

Nå undersøker de havbunnen i Bjørnafjorden.

Grønt lys for byggingen av verdens lengste og dypeste biltunnel

Varsler oppstart av byggearbeidene til Rogfast i 2017.

Eksplosjonene i det 25 meter lange stålrøret blir viktige hvis Norge skal bygge verdens første rørbru

Animasjon: Slik ser Vegvesenet for seg Norges lengste bru

Over Romsdalsfjorden.

Bilistene må betale 110 milliarder for ferjefri E39

Privatpersoner må betale dyrt for nye bruløsninger langs ferjefri E39.

Nye tunnelkrav gjør den undersjøiske tunnelen fire kilometer lenger enn planlagt

Likevel vurderer ikke Vegvesenet nye tekniske løsninger.

Rørbru, flytebru eller hengebru? Det skal disse målerne avgjøre

Måler vind- og bølgeforhold før valg av konsept over Bjørnefjorden.

Slik kan en rørbru over Rovdefjorden bli

Kombinerer flytebru og rørbru.

Verdens første rørbru kan stå ferdig i 2025

Aktuelt over fire av kryssingene langs Fergefri E39.

Grafén kan gjøre betong 50 prosent sterkere

Kan gi flere muligheter over fjordene langs Ferjefri E39.

Rundt 50 forskere skal skrive doktorgrad om dette norske veiprosjektet

Forsker på alt fra nye materialer til samfunnsnytte.

Denne betongen skal kunne doble levetiden på bruer og tunneler

Reparerer seg selv ved hjelp av bakterier.

Ferjefri E39: Vil bygge flytebru som et gigantisk sykkelkjede

Skal bli lengre, billigere og mer miljøvennlig enn dagens bruer.

Ny rapport: Færre bomstasjoner bra for hele landet

Høye bompenger bremser positive ringvirkninger.

Fant 31 artikler. Viser 1–32.