Arkiv

Fant 397 artikler om emnet Debatt [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Den neste tiårsperioden kan bli skjellsettende for olje- og gassindustrien

Den neste tiårsperioden kan bli like avgjørende for olje- og gassindustrien som den vi opplevde på 1970-tallet. Bransjen står overfor store utfordringer – og økt risiko i markedet. Men også med unike muligheter til å vise at vi er avgjørende aktører i energiomstillingen.

DEBATT: Tenker vi stort nok?

Skal vi kutte utslipp og bygge grønn industri, trenger vi mer fornybar kraft. Mye mer.

DEBATT: Oljebransjen som anti-klima lobbyister?

NRK-dokumentarene Oljegigantenes svik og Innafor klimarebellene får meg til å lure på om norsk oljebransje har vært på riktig side i kampen mot klimaendringene.

DEBATT: En plan for energi?

Vi har en fenomenal velferdsstat som er bygd på et mindre fenomenalt energisystem. Kan en forvaltningsplan for energi bidra til å løse energikrisen?

DEBATT: Vi må tenke stort innen norsk kraftproduksjon

Norge trenger en kraftig «arbeidshest» i elkraft-produksjonen. Kjernekraft vil sikre norsk økonomi og velstand for kommende generasjoner.

DEBATT: Et årelangt, tverrpolitisk dolkestøt

I årtier har en hel landsdel kjempet for ny E16 mellom Bergen og Voss, og like lenge har den ras- og ulykkesutsatte strekningen blitt ignorert på samferdselsbudsjetter. Når også politiet, forsvaret og helsevesenet lener seg inn i debatten, er det på tide å våkne.

DEBATT: Uten nullutslippsferjer kan vi glemme 2030-målene

Vi kjenner på en stor uro rundt den grønne omstillingen langs kysten. Nullutslippsferjene er vår internasjonale solskinnshistorie – men nå trues fremtidsutsiktene.

DEBATT: Mer vindkraft gir også økt behov for vannkraft

Skal vi få full nytte av mer vindkraft, må normen for magasinfylling skjerpes, slik at vi alltid har nok regulerbar kraft i beredskap til perioder med lite vind. Dermed øker også behovet for ny regulerbar vannkraft.

DEBATT: Jeg ønsker meg en faktabasert solkraftdebatt

Kunnskapsmangel og kompetanse framheves ofte som en av de største barrierene for solkraft i Norge. Det er jeg enig i. Men at det alltid er myndighetene som ikke skjønner noen ting, det er jeg mer usikker på.

DEBATT: Verden på vei mot 2,5 grader – det gjør ett grep i byggenæringen stadig viktigere

Om bygge- og anleggsbedrifter samhandlet litt mer digitalt, ville det alene gitt utslippskutt nok til å redde 2023-målet i Norges klimaavtale med EU.

DEBATT: Er regjeringa i ferd med å slukke lysa langs kysten?

DEBATT: Norsk romfartsindustri trues med milliardkutt – sikkerheten er truet

I dagens sikkerhetsbilde spiller den norske romindustrien en avgjørende rolle. Likevel trues industrien med milliardkutt i et europeisk samarbeid som er svært lønnsomt for Norge.

DEBATT: Ladepunktsangst – et økende problem

Selv om EU i september foreslo at alle ladeselskaper må innføre en åpen løsning for lading slik at man bare trenger én app, og at det i tillegg kan være snakk om påbud om betalingsterminal, er det et problem – fristen er ikke før i 2027.

DEBATT: Havvind: Vi kan ikke bruke tid på å diskutere hvor vondt og vanskelig dette er

Hvordan kan Norge delta i den europeiske energiomstillingen, og hvilken rolle kan energi fra norsk havvind spille?

DEBATT: En forretningsidé som fjerner ladekø

Det er unødvendig at elbillading er en så dårlig opplevelse. Her kommer en gulrot til landets gründermiljø: Ladekø-data.

DEBATT: Havbunnsmineraler: Vi må våge å satse

Skal vi greie å nå klimamålene, er vi avhengig av langt mer mineraler enn dagens energisystem krever. I 2040 kan behovet for mineraler i verden være fire ganger så stort som i dag, ifølge IEA. Derfor må vi våge å satse på mineraler i dyphavet.

DEBATT: 160 gigawatt norsk havvind blåser eksportverdien ned mot null

EU har som mål å installere over 500 GW havvind innen 2030. For å få lønnsomhet i en slik utbygging, vil havvind måtte skånes for de markedskreftene den selv setter i sving.

DEBATT: Havvind – et hav av utfordringer

Å produsere mer vann-, sol-, og vindkraft er noen av grepene vi kan ta for å fremskaffe mer fornybar energi til mer elektrifisering. Havvind blir trukket frem som et av de mest teknologisk velutviklede alternativene med lav påvirkning på naturmiljøet, fugler og andre dyr. Men da må viktige premisser på plass.

DEBATT: Verken fugl eller pisk!

Regjeringen velger igjen å kaste bort en gyllen mulighet til å skape et mer energieffektivt samfunn. Den varslede satsingen på energieffektivisering i statsbudsjettet var skuffende lesning – og inneholder verken pisk eller gulrøtter.

DEBATT: Lyset slukkes for næringslivet – politikere, slå på sikringen!

En brå markedssvikt og dramatisk kostnadsøkning på strøm treffer byggenæringen samtidig og hardt, det gir en alvorlig situasjon for arbeidsplasser i hele landet.

DEBATT: Norsk undervannsteknologi kan øke sikkerheten for infrastruktur på havbunnen

Sabotasjen av Nord Stream rørledningene har vist at undersjøisk infrastruktur er sårbar. Norge har nesten 9 000 kilometer med gassrør, mange undervannsinstallasjoner, fiberkabler, strømkabler og annen infrastruktur på sjøbunnen. Er det mulig å beskytte denne infrastrukturen?

DEBATT: Utsettelser er uansvarlig hasardspill fra regjeringen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, foreslås det kutt i den totale rammen på veibudsjettet og utsatt oppstart av en rekke ulykkesutsatte strekninger. Det er et uansvarlig valg som kan få katastrofale utfall.

DEBATT: Havvind vil spille en sentral rolle for EUs karbon­frie kraft­forsyning. I Europa har Norge de beste ressursene

DEBATT: Nei, havvind alene kan ikke erstatte all norsk gasseksport

Det er ikke riktig at varierende strømproduksjon fra havvind enkelt kan likestilles med regulerbar gasskraft.

DEBATT: Olje- og energiministeren bør vurdere en mindre ødeleggende vei ut av strømkrisa

Olje- og energiminister Terje Aasland sier kategorisk nei til kjernekraft, men tviholder på vindkraften. Det hadde gagnet oss og naturen om han så på kjernekraft med friske øyne.

DEBATT: Stryker regjeringen på klimaeksamen?

Vi må løse klimakrisen. Derfor la den forrige regjeringen fram en konkret plan for å nå klimamålet for 2030. Når dagens regjering legger fram statsbudsjettet, får vi svar på om de har tatt alvoret inn over seg.

DEBATT: Samferdselskutt kan sende gigantisk vedlikeholdsregning til fremtidige generasjoner

Når statsbudsjettet legges frem 6. oktober, trer Veg-Norge trolig inn i en ny økonomisk virkelighet. Mens budsjettene krymper og byggeprisene skyter til værs, har behovet for å løse samtidas veidilemmaer kanskje aldri vært større.

DEBATT: Stad skipstunnel: Kutt der det monner – gjennomfør der det nytter

DEBATT: Å søke patent kan gjøre det lettere å stjele teknologien din

Patenter skal gjøre det vanskeligere å stjele teknologien din, men resultatet kan bli det motsatte, skriver Brambani.

DEBATT: Betydelig investering i elbilindustrien trengs om vi skal klare nullutslipp i 2025

Elbilrevolusjonen drives av tre hovedfaktorer, ifølge en studie utført av DNV. Selv om vi er på god vei, trenger industrien fortsatt hjelp.

DEBATT: Bruk strømkrisen til å ta varige klimagrep!

DEBATT: Norge har allerede et stort forsprang i havvindutbygging

Ni energiøyer er allerede i drift på norsk sokkel. Disse produserer hydrokarboner nå, men kan bygges om til bruk i tjeneste for havvind.

DEBATT: Grønt industriløft krever forskningsløft, ikke hvileskjær

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Satsingen på grønne, lønnsomme arbeidsplasser står og faller med en solid satsing på næringsrettet forskning. Da er et hvileskjær i forskning det siste vi trenger.

DEBATT: Norsk kjernekraft er en god idé

Europa trenger kjernekraft, verden trenger kjernekraft og det er godt mulig Norge trenger kjernekraft.

DEBATT: Rakettdeler treffer ukontrollert jorden. Hvor bekymret skal vi være?

Etter den ukontrollerte landingen av Long March 5B-raketten i havet utenfor Filippinene lørdag 30. juli, har Kina nok en gang blitt kritisert for mangelen på risikoreduserende tiltak og for hemmelighold. Hvor farlige er de ukontrollerte landingene?

DEBATT: Digitalisering – byggenæringens største fellesløft 

Digitalisering av byggenæringen løser ikke alle utfordringer og er ikke gjort over natten. Men dersom næringen, kommuner og stat jobber sammen, kan vi få til løsninger som vil heve kvaliteten i byggeprosjektene og bidra til bærekraft på flere områder.

DEBATT: Kjernekraft Norsk kjernekraft er ein dårleg idé

Europa treng kjernekraft, men ikkje Noreg. Vi har verken tid, kunnskap eller behov.

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

DEBATT: Krav til nullutslipp for Kystruten fra 2030 må settes nå

Fra 2026 skal det innføres nullutslippskrav i verdensarvfjordene. Neste steg må være at hele kysten vår blir utslippsfri. Det kan skje gjennom krav til nullutslipp i neste anbudsperiode for Kystruten fra 2030. Et slikt krav vil være et kraftfullt signal til hele næringen og sette i gang nødvendig produksjon og infrastruktur for grønne drivstoff.

DEBATT: Energigjenvinning Slik kan energigjenvinning bidra til et mer bærekraftig Europa

Energikrisen som Europa for tiden opplever, gir energigjenvinning stadig større betydning. Men dersom forbrenning av restavfall skal være et nyttig bidrag til energiforsyningen – og samtidig spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet – må flere utfordringer løses på veien.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

DEBATT: Kvikkleire Tordenskiolds soldater tynger geoteknikkbransjen

Det er på tide at vi ser med nye øyne på en bransje som har fått lov til å «leve sitt eget liv» gjennom flere tiår, uten at samfunnet har interessert seg for hvordan de utøver sin profesjon.

DEBATT: Atomlageret er sikkert og trygt

Teknisk Ukeblad har i flere artikler skrevet om designet av KLDRA Himdalen, det nasjonale anlegget for lagring av lavt- og mellomaktivt avfall. Det er viktig å understreke at anlegget er trygt og ikke utgjør noen form for fare for helse, miljø eller sikkerhet i nærområdet.

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

DEBATT: Varmepumper Sett aldri varmepumpa på «Auto»

Vis oss varmepumpa di, så skal vi si om du bruker den rett. Forskernes råd kan spare deg for både energi og penger.

DEBATT: Industri Med grønn industri skal Norge bygges

Vi trenger mer kraft for å få til reindustraliseringen av landet vårt, der vi skal skape nye, lønnsomme og grønne industriarbeidsplasser i hele landet.

DEBATT: Fornebubanen Jernbane til Fornebu kan bli mye billigere enn T-bane

Et viktig og realistisk alternativ til Fornebubanen er utelatt: Jernbane!

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

Fant 397 artikler. Viser 1–50.