Arkiv

Fant 165 artikler om emnet hydrogen [fjern]

Tittel Dato

Esa godkjenner Enova-støtte til to norske hydrogenprosjekter

Eftas overvåkingsorgan (Esa) har godkjent Enovas støtte til to hydrogenprosjekter. Enova ga i fjor 743 millioner kroner i støtte til de to prosjektene.

De lager hydrogen «i en smell» – og fanger CO₂ samtidig

Et norsk forskerteam har klart å framstille hydrogen på en langt mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Teknologien var klar allerede i 2017. Nå har de også bevist at prosessen kan skaleres opp til industriell skala.

Første gassturbin drevet av ren hydrogen

Forskere har klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen, melder Universitetet i Stavanger (UiS) .

EU bøyer av i striden om norsk vannkraft til grønt hydrogen

EU åpner for at norsk vannkraft kan brukes til å lage grønt hydrogen. Dette går frem av et forslag fra EU-kommisjonen.

DEBATT: Hydrogen Differansekontrakter – årets nyord

Hydrogensatsing trenger virkemidler. Det mest treffsikre nå er statlig satsing på differansekontrakter.

Dette røret kan være et stort skritt fremover for blått hydrogen

For første gang viser forskere at hydrogen kan produseres i større skala fra naturgass med protonmembraner samtidig som CO2 fanges og lagres.

Gjenbruk av rør på norsk sokkel kan gi milliardgevinst

Om vi kan gjenbruke de eksisterende rørledningene som frakter naturgass i Nordsjøen til å frakte hydrogengass, vil det spare samfunnet for milliarder. Nå jakter forskere på svar på om det er mulig.

Hydrogensatsing fra regjeringen

Regjeringen vil legge til rette for produksjon av hydrogen med lave eller ingen utslipp for å dekke den nasjonale etterspørselen.

Statkraft og Aker trekker seg fra Yaras prestisjeprosjekt

Bare måneder etter at staten lovet 283 millioner i støtte. Yara vil fortsette alene.

– På tide å børste støv av hydrogenbilsatsingen

Strømprisene stiger, elbilfordelene forsvinner, og ladekøene blir lengre i helger og ferier. Hva skjedde egentlig med hydrogenbilen som grønt alternativ for persontransport?

Ny storsatsing: Enova gir en milliard til norske hydrogenprosjekter

Yara i Porsgrunn, Tizir i Tyssedal og Horisont Energi i Hammerfest får til sammen over én milliard kroner til en hydrogensatsing.

Britisk klimapartnerskap utvikler passasjerfly på flytende hydrogen

Et britisk klimapartnerskap har resultert i konseptutviklingen av et passasjerfly kalt Fly Zero.

DEBATT: Utslipp i tungtransporten Det trengs et taktskifte for tungtransporten

Fossilfritt er ikke godt nok om vi skal nå våre klimamål. Da må det offentlige etterspørre nullutslipp.

Lager fremtidens hydrogen ved å omdanne sollys til UV-stråler

Per-Anders Stensby Hansen har funnet ut hvordan det er mulig å produsere ren hydrogen med sollys.

Næringsministeren vurderer å opprette statlig hydrogenselskap

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil ha slutt på den «passive næringslivspolitikken» her i landet og sier han har stor tro på staten som entreprenør.

Lager hydrogen uten utslipp – industrien står i kø

Supertynne metallmembraner separerer hydrogen raskere enn alle andre metoder. 20 år etter at SINTEF fikk det første patentet, står selskapene i kø for å bruke løsningen.

Statkraft: Hydrogen er nøkkelen for å nå 1,5-gradersmålet

Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt kjernen i kampen om å nå 1,5-gradersmålet, men vi vil ikke lykkes uten utslippsfritt hydrogen, ifølge Statkraft.

Her splittes vann til hydrogen og oksygen bare ved hjelp av sollys

Kanskje er det første steg på veien mot en bil med solceller på taket som selv kan produsere hydrogenet den trenger til drivstoff.

Kjernekraftverk vil satse på hydrogen i stor skala

Kjernekraftverk kan produsere store volum CO₂-fri hydrogen ved hjelp av elektrolyse-teknikk eller varme, og kan derfor bli en viktig brikke i den grønne omstillingen verden står overfor.

Vil bli først i verden med grønt og flytende hydrogen til skip

Selv om det nå planlegges svært mange hydrogen-anlegg, tar fabrikken Aurora på Mongstad fortsatt mål av seg til å bli verdens første i sitt slag. Nå ser det ut til hydrogenfabrikken også blir sikret strømforsyning.

Hydrogendrift kommer først på laksebåtene

For oppdrettsindustrien er fremtiden også elektrisk. Derfor planlegges hydrogendrift for arbeidsbåter basert på lokal produksjon av hydrogen.

Nå har Lars Hoem, kyrne og grisene gått off-grid

Denne bonden produserer sitt eget hydrogen.

– Norge kan levere hydrogen til Europa

FNs klimapanel vil at vi skal slutte med fossile brennstoff. Hydrogen er et alternativ. Men ennå er det noen skjær i sjøen.

Equinor innleder samarbeid med U.S. Steel om hydrogen og karbonfangst

Equinor har undertegnet en intensjonsavtale med amerikanske U.S. Steel om å utforske mulighetene for karbonfangst i tre amerikanske stater.

DEBATT: Hydrogen – Norsk hydrogenforum og Zero Vi trenger en helt annen fart på hydrogen­satsingen i Norge

Norsk hydrogensatsing må skyte fart. Da trengs en annen virkelighetsforståelse fra Enova.

Lover fem hydrogenknutepunkter innen fire år

Peker på flere norske steder og byer.

Tungtransporten må ta omvei via hydrogen i dieselmotor

Volvo og Daimler går sammen om utvikling av brenselceller for tungtransport. Scania har startet arbeidet med å bruke direkteinnsprøytet hydrogen i forbrenningsmotorer. Også MAN velger å gå veien om hydrogen i ombygde dieselmotorer på veien mot brenselceller.

KOMMENTAR: Nye hydrogenprosjekter Vil hydrogen bli en like stor driver mot nullutslipp som batterier?

Det er ingen grunn til å krangle om hva som er mest miljøvennlig av grønt eller blått hydrogen så lenge vi ikke har en infrastruktur for å ta i bruk hydrogen.

DEBATT: Hydrogen Enova Hydrogen krever teknologiutvikling

Den dagen vi har fått demonstrert effektive løsninger for de ulike leddene i hydrogenverdikjeden, bidrar vi gjerne til å sette fart på markedsutviklingen.

PODKAST: Bain – hydrogen – Norge kan bli et hydrogenland

Både blå og grønn hydrogen kan bli til stor verdiskapning og skape masse nye arbeidsplasser. Det er konklusjonen til Gaute Andreassen og Pär Karlsson i konsulentselskapet Bain.

Sintef spår at hydrogen-etterspørsel vil vokse til 100 millioner tonn innen 2050

Ny studie finansiert av olje- og gassbransjen.

Droner på hydrogen skal fordoble rekkevidden

Nordic Unmanned jobber for å ta droneteknologien noen steg videre.

Vil etablere produksjon av hydrogen-brenselceller i Narvik

Selskapet Teco 2030 ønsker å etablere Norges første storskalaproduksjon av hydrogenbaserte brenselceller i Narvik.

Grenser flyttes med verdens første hydrogenferge

I løpet av de nærmeste månedene skal den hydrogendrevne fergen MF Hydra få ny og grensesprengende teknologi installert om bord. Styringssystemene testes og fintunes nå på Karmøy.

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Hydrogen på Nordlandsbanen Hydrogen som drivstoff for godstog på Nordlandsbanen

Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

KOMMENTAR: Grønn hydrogen på Herøya Spennende hydrogenplaner gjør det enda mer kritisk å finne mer strøm

Planene som Yara, Statkraft og Aker legger fram tegner et svært spennende framtidsbilde for norsk industri. Men de etterlater også ubesvarte, viktige spørsmål for nasjonen.

Equinor vurderer hydrogenrør til Europa: – Hvis vi gjør dette, så blir det gigantisk

Equinor har satt i gang en studie for å se på mulighetene for storstilt eksport av blått hydrogen fra Norge.

En kort historie om hydrogen

– Det som er spennende med historien til hydrogen er hvor gammel vår kunnskap om hydrogen som en energibærer er, og at interessen går i bølger, sier CICERO-forsker Kristin Linnerud.

Ny type havvindturbin skal produsere hydrogen direkte i turbintårnet

En prototype i full skala skal være klar innen 2026 og bidra til å levere hydrogen til transport og industri.

Selv med batteriframskritt: Vi kommer ikke utenom hydrogen

Hva vi enn mener om batterier og deres høye virkningsgrad, så trenger vi hydrogen. Både som drivstoff i transport og til erstatning for kull som reduksjonsmiddel.

Forsker: Helt feil at hydrogen er bedre enn batteri i lastebiler

Forsker Auke Hoekstra mener fordelene med hydrogendrevne lastebiler framholdes på feil grunnlag - siden 80 prosent av kjøretøyene maksimalt kjører 750 km om dagen. Hoekstra spår at batteridrevne modeller vil dominere debatten i løpet av kort tid.

Eksperten svarer: 5 spørsmål om hydrogen

Framstilling av rent hydrogen skjer i hovedsak på to måter: Ved reformering av naturgass med CO2-fangst og ved vannelektrolyse.

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Hva gir størst klimakutt, Bjartnes?

Anders Bjartnes skriver at det er en god ide at Yara skal bruke 5 TWh norsk strøm til å erstatte gass i sin ammoniakkproduksjon på Herøya. Det kan virke overraskende, sett ut fra det Bjartnes tidligere har skrevet.

Nå skyter hydrogen fart: Fremtidens kull er vann

Allerede i 1875 spådde Jules Verne at hydrogen produsert ved hjelp av elektrolyse av vann ville sikre jordens energibehov for all fremtid. Nå, 145 år senere, har hydrogenballen virkelig begynt å rulle.

Aker vurderer å etablere hydrogenselskap

Aktuelt å satse på både grønn og blå hydrogen. 

– Dette er et viktig startskudd på storskala hydrogenproduksjon i Norge

Strekningen Bodø-Moskenes er Norges lengste fergesamband. Fra 2024 må fergene der drives av hydrogen, melder regjeringen.

DEBATT: Hydrogenbil Hydrogenbil fra et forbrukerperspektiv

Hydrogenbileiere sitter igjen med en gedigen regning og løpende utgifter for biler som ikke har noe verdi på det norske markedet.

PODKAST: Hydrogen i Norge Hvordan får vi fart på hydrogen­satsingen i Norge?

Hydrogen tar av i Europa, men Norge henger etter.

DEBATT: Toyota Mirai – hydrogenbiler Hydrogen må være en del av løsningen

I et innlegg advarer Ask Ibsen Lindal i Miljøpartiet de Grønne mot å satse på hydrogenbiler, som han beskriver som allerede utkonkurrert på landjorda for personbiler. Det er en feilaktig spissformulering vi ikke kan la stå uimotsagt.

Fant 165 artikler. Viser 1–50.