Arkiv

Fant 3272 artikler om emnet Klima [fjern]

Tittel Dato

Kongressen vedtok historisk klimapakke

Representantenes hus i USA har stemt for en historisk milliardpakke med klima-, helse- og skattepolitiske tiltak. Pakken er allerede godkjent av Senatet.

Ekstrem tørke truer matproduksjonen i store deler av Europa

Mens store deler av Europa rammes av nye hetebølger, øker frykten for at tørken truer de store avlingene. Det kan øke folks levekostnader ytterligere.

Syv megatrender som vil forme verden

En australsk forskergruppe har definert sju viktige megatrender som de mener vil forme verden de neste 20 årene.

PODKAST: Flytende havvind Store havvindambisjoner – lenge igjen

Politikerne har hevet ambisjonene for havvind til 30 GW. Det krever mye ny kunnskap vi ikke har i dag.

PODKAST: Flytende solkraft Vannflater kan bli en enorm kilde til fornybar energi

Flytende solkraft står på terskelen til et gjennombrudd. Det kan bli et svært stort tilskudd til landbasert solkraft.

KOMMENTAR: Bærekraft i norske bedrifter Norske selskaper har noe å strekke seg etter

De neste syv-åtte årene skal klimaendringene stanses, ulikhetene utjevnes og fattigdom utryddes. Selskaper som vil være bærekraftige har virkelig noe å strekke seg etter.

Beredskap for ekstrem hete er ikke kartlagt i Norge

Mens det finnes beredskapsplaner og analyser for skred, flom, storm og skogbrann, er ikke ekstrem varme og hetebølger kartlagt som mulige kriser i Norge.

DEBATT: Mer miljøvennlig transport med kunstig intelligens

Datadrevne metoder innen maskinlæring kan brukes og bli helt avgjørende for å skape mer miljøvennlige alternativer innen mobilitet og logistikk.

PODKAST: Verktøy for klima – Vi har verktøyene som trengs for å komme oss ut av klimaproblemene

NTNU-professoren ser mange positive tegn på klimahimmelen. Men vi er ikke ut av uføret før vi legger om kursen.

DEBATT: Vegnormaler Et steg for en grønnere veipolitikk?

Norske veier bør få en maksgrense på 100 km/t, skriver Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet.

Åtte av ti nye personbiler er nullutslippsbiler

17,7 prosent av den totale personbilparken i Norge kjører nå på elektrisitet eller hydrogen.

PODKAST: Fusjon Fusjon kan bli den store energikilden – snart

Fremtidens energikilde, fusjon har alltid vært den som kommer om 20 år. Nå er tidslinjen kortet ned til tre år.

EU «overhaler» klimapolitikken: Her er de viktigste sakene som skal avgjøres til høsten

EU-landene og Europaparlamentet har vedtatt sine posisjoner. Nå skal det forhandles bak lukkede dører om hva som blir EUs nye klimapolitikk i praksis.

EU-studie: En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt

Mens åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, er det bare seks av ti nordmenn som mener det samme, ifølge en EU-studie.

Klimabudsjettet: Norge ligger an til å overskride utslippskvoten for 2021

Norge ligger an til å overskride utslippskvoten for 2021. Bekymringsfullt, mener regjeringen.

DEBATT: Innovasjon Fra råolje til rå på klima

En ny næring gror frem, og vi må ta eierskap raskt.

Norsk Hydro saksøkt for forsøpling av elv i Brasil

Saksøkere i Nederland mener Norsk Hydro har forsøplet en elv ved byen Barcarena i Brasil. De hevder at utslippene har ført til alvorlig sykdom hos mennesker. 

DEBATT: Karbonfangst CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge

Verden kjemper mot klokka for å bremse klimaendringene. Overveldende forskning peker på at CO2-fangst, -transport og -lagring (CCS) er avgjørende for å redusere de globale utslippene. Skal verden og Norge lykkes med CCS, må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy.

Forskere undersøkte alt, overalt, på samme tid

Et banebrytende forsøk fant sted i slutten av mai. På samme tid og sted undersøkte forskere livet i havet i Kongsfjorden på Svalbard ved hjelp av flere typer fartøy og sensorer.

Derfor tillater Norge sjødeponi for gruveavfall

Norge er et av svært få land i verden som fortsatt tillater at restavfall fra gruvedrift lagres i sjøen. Ekspertene er uenige om konsekvensene.

Ekstrem varme i Europa for andre gang på to måneder

Spania og Frankrike er igjen rammet av voldsom hete, én måned etter at varmerekorder ble slått i de samme landene.

Norge og EU diskuterer hva som skal til for å starte norsk magnesiumproduksjon

Norge og EU-kommisjonen forhandler om et grønt industripartnerskap. Et konkret tema i forhandlingene har vært hva som skal til for at det igjen kan produseres magnesium i Norge.

De verste forurenserne i Arktis er ikke de du tror

I Arktis opererer mer enn 600 fiskefartøyer. 26 store tankskip forurenser mer enn alle fiskefartøyene til sammen. Tankskipene blir dermed de største forurensningssynderne i denne sårbare regionen.

KOMMENTAR: Klimamålene Vi har nok kunnskap, men ingen troverdig plan for å nå klimamålene

Tiden er inne for å samles om en visjon om å gjøre Norge til en utålmodig pådriver og et laboratorium for de klimaløsningen vi og verden trenger.

DEBATT: Vegstandard Mindre veger glemmes på grunn av gedigen overinvestering i hovedvegnettet

Brokollapsen i Nord-Troms er trolig et eksempel, mener Harald Norem.

DEBATT: Kraftutbygging Industriuka utfordrer næringsministeren

Den største utfordringen for å lykkes med klimamålene, er kraftsituasjonen. Her er fem råd for en enda mer offensiv industripolitikk:

Denne ukjente naturtypen er en klimahelt

I grenselandet mellom land og hav finnes en naturtype som er så oversett at den lenge var uten offisielt norsk navn. Men den kan vise seg å ha svært ettertraktede egenskaper.

Høyeste karbondioksidnivå i atmosfæren på millioner av år

Det er 50 prosent mer karbondioksid (CO2) i atmosfæren enn i førindustriell tid, ifølge amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Hva kan Grønland fortelle oss?

– Grønland er en «hotspot» for å forstå den geologiske utviklingen i Arktis så vel som klimaendringer i fortid, nåtid og fremtid, sier Matthias Forwick ved UiT.

Finland lovfester verdens mest ambisiøse klimamål

Skal bli karbonnøytralt i 2035 og ha negative utslipp i 2040.

Denne droneturen kan være første skritt mot bedre snøkart

Dybden på snøen i høyfjellet er viktig informasjon for dem som jobber med klima, flom og vannkraft. Men foreløpig er kunnskapen mangelfull.

EUs nye klimapakke kan skape EØS-floker for regjeringen

Maksimum to års behandlingstid for konsesjon for vindmøller. Tøffe krav om solceller på taket. Dette kan bli påbudt i Norge gjennom EØS-avtalen.

Store kutt i klima- og miljøbevilgninger

222 millioner kroner i poster relatert til klima- og miljøpolitikk kuttes fra revidert nasjonalbudsjett.

DEBATT: Klimatilpasning Klimatilpasning: Mange snakker om det – de færreste praktiserer det

Det er lett å tenke at hver enkelt må lage sin egen, særegne klimatilpasningsvei – helt fra bunnen av. Sånn er det heldigvis ikke.

Oljeministeren vil sørge for mer åpenhet om klimarisiko

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil offentliggjøre utregningene som viser klimaskaden av norsk olje og gass.

Leter etter løsninger for fornybar energi i det hundre år gamle vannkraftlaboratoriet

Norske forskere og ingeniører brukte supereffektive turbiner for å få vannkraft fra fossene våre. Fremskritt innenfor teknologien kan bli nyttige i en fremtid uten karbonutslipp.

Flere har prøvd og feilet, nå satser Theion på svovelbatterier

Ved å erstatte kostbare katodematerialer med svovel kan batterier bli mye billigere og svært mye mer energirike.

PODKAST: Resirkulering Resirkulerer brannslukkings­apparater: Kan gjenbrukes akkurat slik de var produsert

– Mer enn 85 prosent av slukkerne som selges i Norge, er laget ca. 23.000 kilometer unna, forteller Nils Aulie i Miljø Norge. De er så billige at vi hiver dem etter bruk. Det vil han ha slutt på.

DEBATT: Veibygging Klima krever smalere veier

I norsk topografi betyr lavere fartsgrense også at nye veier bygges billigere. Her ligger store og umiddelbare klimagevinster.

EU-kommisjonen foreslår å heve fornybarmålet til 45 prosent

Mer fornybar energi er nøkkelen for EU til å gjøre seg uavhengig av russisk gass og nå klimamålene. Nå vil EU-kommisjonen gjøre det lettere å bygge ut sol- og vindkraft i EU-landene.

EUs klimautslipp høyere enn før pandemien

Klimagassutslippene fra den økonomiske aktiviteten i EU økte mot slutten av 2021 til et nivå som var høyere enn før koronapandemien.

DEBATT: Skogbruk Skogbrukets rolle i det grønne skiftet

Vi ser hvilke milliardbeløp man er villig til å bruke blant annet på «Langskip» og elektrifisering av sokkelen. Hvorfor ikke betale skogeierne for å bidra til å dekke det samme behovet?

Døper om klimamålet til «omstillingsmål» og tar forbehold om uforholdsmessig dyre tiltak

– Et generalforbehold som det er vanlig å ha, sier Espen Barth Eide.

Miljøorganisasjoner varsler søksmål mot staten i gruvestrid

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet varsler at de vil gå til søksmål mot staten for å stanse deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

Naturhensyn må vike når EU vurderer hastebehandling av fornybar-prosjekter

I et utkast til nytt direktiv åpnes det for at EU-landene skal øremerke områder som egner seg for fornybar energi. Konsesjonene skal så hurtigbehandles.

Ny kullbonanza i Kina svekker klimamål

Kina gjenåpner kullgruver og fjerner skatt på kullimport for å sikre sin egen energiforsyning. Kull-offensiven gjør det vanskelig å oppfylle utslippsmål.

50 år med miljøverndepartement: – Mye har blitt veldig mye bedre

Søndag er det 50 år siden Norge ble først i verden til å få et eget miljøverndepartement. Siden den gang er vannet i Norge i stor grad blitt friskere og luften renere.

KOMMENTAR: OTC i Houston Fra oljeindustriens mekka til verdens energihovedstad

Oljeselskapene er den finansielle drivkraften for å gjøre Houston verdensledende på ren energi.

Klimaendringer: – Vi finner ting i snøfonner som vi ikke ante eksisterte

Norske fjell er fulle av tidskapsler: Tusenvis av år med menneskelig og økologisk historie er bevart i snøfonnene. Nå smelter denne kunnskapen vekk, med mindre vi tar grep.

NVE slår alarm: Tørke kan gi en rekke problemer i Sør-Norge

Kan få betydning for vannforsyning, kraftproduksjon, landbruk og livet i vassdragene.

Fant 3272 artikler. Viser 1–50.