Arkiv

Fant 35 artikler om emnet Elbil [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Betydelig investering i elbilindustrien trengs om vi skal klare nullutslipp i 2025

Elbilrevolusjonen drives av tre hovedfaktorer, ifølge en studie utført av DNV. Selv om vi er på god vei, trenger industrien fortsatt hjelp.

DEBATT: Datakrasj kan gi trafikkork med selvkjørende biler

Åtte biler stoppet trafikken i San Francisco. I bilene satt det ingen mennesker. Slike hendelser kan bli vanlige på vei mot en selvkjørende fremtid.

DEBATT: Bilteknologi Teknologi endrer bilenes prismodell

Fremtidens biler vil, gjennom programvarefunksjoner og oppdateringer, kunne gi produsentene svimlende merinntekter.

DEBATT: Elbil – strømpris Elbilen er fortsatt en økonomisk vinner

Til tross for at strømprisene har skutt i været de siste månedene, er det ikke nødvendigvis slik at det er elbilen som har størst innvirkning på økonomien din. Ifølge NAFs undersøkelse ser man at drivstoffutgiftene for diesel- og bensinbiler fortsatt er høyere enn for elbilen.

DEBATT: Elbil-lading Bare sammen kan vi revolusjonere norsk ladeinfrastruktur

Året 2022 bør definitivt være året der utviklingen og ekspansjonen av norsk ladeinfrastruktur skyter fart. For å få til det må samarbeid og fellesløsninger stå i fokus, slik at vi ikke står igjen med en fragmentert og oppstykket infrastruktur – basert på gårsdagens løsninger.

DEBATT: Elbil-lading La ladeinfrastruktur være fokus i 2022

I 2022 vil kampen om elbilkjøperne tilspisses ytterligere. Nesten 65 prosent av nybilsalget i 2021 var elbiler. I tillegg er det planlagt en rekke nye bilmerker på det norske markedet fremover. Dette stiller nye og større krav til ladeinfrastrukturen her til lands.

DEBATT: Elektrisk godstransport Godstransport må gis lademuligheter

Transportnæringen er avhengig av at det ikke er mye stans utenom hviletiden. Ventetid på ladepunkter kan virke skremmende. Men det bør være mulig å lage et brukervennlig system for å bestille tid og antall kwh.

DEBATT: Energiforbruk Flere elbiler i USA gir mindre behov for olje

Mens kullindustrien i USA har måttet innse at bruken av fossile energikilder går ned, sitter det lengre inne å akseptere dette for olje- og gassindustrien.

DEBATT: Omstilling Hva kan vi lære av bilindustrien?

Bilindustriens konkurransefortrinn har flyttet seg fra effektiv produksjon av fossildrevne biler til produksjon av digitale biler drevet av fornybar energi og kunstig intelligens. Dette kan norsk industri lære av!

DEBATT: Klima og elektrifisering Elektrifisering er et kinderegg i andre potens. Det haster det at Vedum og Støre forstår

Fremtiden er enda mer elektrisk enn mange tror.

DEBATT: Moms på elbiler Moms over 600.000 vil gi helt feil insitamenter til valg av elbil

Det registreres at det fra enkelte politiske partier foreligger forslag om å innføre moms på beløp over kr 600.000 i forbindelse med kjøp av elbiler som alle fram til nå har vært fritatt for moms.

DEBATT: Ladenettverk Norge Husk mat, kaffe og lettlest litteratur til neste ladestasjon

Bilprodusentene og strømleverandørene er ikke med på å trekke lasset for å få til en infrastruktur for elbiler.

DEBATT: Fit for 55 Nei, EU har ikke varslet forbud mot eksosbiler

EUs klimapakke ‘fit for 55’ ble lansert den 14. juli. Mediene har tolket pakken dithen at EU vil forby bensin- og dieselbiler fra 2035. En mer dekkende beskrivelse ville være at Europakommisjonen foreslår å innføre engangsavgift på nye personbilers CO2-utslipp fra 2035, 28 år etter at det samme skjedde i Norge.

DEBATT: Elektrisk vei Elektrisk vei for tungtransporten

Lading under kjøring peker seg ut som en interessant løsning for å redusere utslipp fra tungtransport.

DEBATT: Elbilandel Norge Toppmoms på elbil nå er dårlig klimapolitikk

Å innføre toppmoms på elbiler allerede nå vil svekke elbilenes konkurransekraft, og da kan 2025-målet ryke. Det kan vi ikke risikere.

DEBATT: Trefaselading Easee Trefaselading er lett, også på IT-nett

Sikre og pålitelige ladeløsninger er en forutsetning for elektriske kjøretøy. I den senere tid har det blitt stilt spørsmål ved sikkerhetsnivået og dermed lovligheten ved såkalt trefaselading på IT-nett.

DEBATT: Enova – ladeinfrastruktur Virkelighetsfjernt om elbil

Det er alvorlig at Enova, statens eget organ for støtte til hurtigladeutbygging for elbil, overhodet ikke forstår elbilmarkedet.

DEBATT: Ladestasjoner til elbil Etablering av ladeanlegg: hva har de i offentlige anskaffelser forstått som det private ikke har fått med seg?

At offentlige anskaffelser av ladestasjoner setter krav til leverandørene om åpne kommunikasjonsprotokoller tar jeg som en selvfølge, alle kunder burde få dette valget.

DEBATT: Batteriproduksjon i EU Derfor kan Norge gå på en batterismell i EU – og hva vi kan gjøre med det

Fra 2027 må elbilbatterier ha opprinnelse i EU eller Storbritannia. Norge er å anse som et tredjeland, og kan bli ilagt toll.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: Andel elbiler i Norge Elbilrevolusjon på bygda

Det mest oppløftende med elbilsatsingen nå er at den skjer i hele landet, stikk i strid med hva Teknisk ukeblad formidler.

DEBATT: Elbiler – mineraler Elbiler vil føre til global metallmangel

Hvor miljøvennlige er elbiler i et globalt perspektiv? El-biler krever store mengder metaller til batterier, men vi vil ikke ha gruver i Norge.

DEBATT: Statsbudsjettet 2021 – fossilbiler Budsjettavtalen fremmer salg av fossilbiler

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frp fremmer salg av fossilbiler, svekker budsjettet, og gjør det vanskeligere å gradvis innføre avgifter på elbiler.

DEBATT: Ladetilbud i Norge Få fart på utbyggingen av et godt ladetilbud

Her er tre grep som myndighetene kan ta for å bryte ned barrierene mot at vi helelektrifiserer den norske personbilparken

DEBATT: Hydrogenbil Hydrogenbil fra et forbrukerperspektiv

Hydrogenbileiere sitter igjen med en gedigen regning og løpende utgifter for biler som ikke har noe verdi på det norske markedet.

DEBATT: Batteriutvikling til 2030 Vi undervurderer teknologiske framskritt. Batteriene kan bli dramatisk mye billigere

Det er kun kostnader og begrensninger ved batteriene som har holdt de elektriske løsningene tilbake. Dette er nå i rask endring. Batterirevolusjonen fører til en transportrevolusjon.

DEBATT: Toyota Mirai – hydrogenbiler Hydrogen må være en del av løsningen

I et innlegg advarer Ask Ibsen Lindal i Miljøpartiet de Grønne mot å satse på hydrogenbiler, som han beskriver som allerede utkonkurrert på landjorda for personbiler. Det er en feilaktig spissformulering vi ikke kan la stå uimotsagt.

DEBATT: Biodrivstoff Et unødvendig angrep på 2025-målet

Hovedstrategien for nullutslipp bør være elektrifisering.

DEBATT: Biodrivstoff Alle teknologier burde likebehandles

Vi trenger alle løsningene som bidrar med reduserte klimagassutslipp. Elbilen er selvsagt en viktig løsning, på samme måte som vi mener andre teknologier også er en del av løsningen.

DEBATT: Biodrivstoff Uredelig, Christina Bu?

«Bu slår om seg med kraftuttrykk og skjellsord i en slik grad, at ingen kan være i tvil om at noe har truffet henne på et ømt punkt».

DEBATT: Biodrivstoff Alternative sannheter om alternative drivstoff

Drivkraft Norges livsløpanalyse er ikke god og redelig forskning, mener Norsk elbilforening.

DEBATT: Effektbasert tariff Derfor er Elbilforeningen skeptisk til effekttariffer

Dagens tariffsystem er lite hensiktsmessig, men det er gammeldags å innføre en generell effekttariff for håndtere effekttopper som vanligvis inntreffer et fåtall timer i året, skriver Erik Lorentzen i Norsk elbilforening i dette debattinnlegget.

DEBATT: Lading av elbiler Hvordan unngå nasjonal ladekrise?

Regjeringen har varslet en ny ladeplan for hele Norge. En varslet ladekrise kan best unngås dersom myndighetene sørger for politikk som gjør utbyggingen av nye ladetilbud til bedre butikk.

DEBATT: ELBIL - SVEVESTØV «Elbil-synsing med fossilbriller»

Ulogiske påstander om økt partikkelutslipp, mener Elbilforeningen.

DEBATT: «Vi trenger mer forskning på brannrisiko for el- og gassbiler i parkeringskjellere»

Problemstillingene ved innendørsparkering er ikke godt nok utredet.

Fant 35 artikler. Viser 1–36.