Multiconsult
Om Multiconsult

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 40-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter selskapet 100 års erfaring til å skape ny historie. Multiconsult opererer innenfor syv forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel, Fornybar energi, By og samfunn, og Vann og miljø.