Siemens
Om Siemens

Siemens er et globalt selskap som jobber med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens har i 170 år utviklet nye teknologiske løsninger, og er verdens største leverandør av løsninger innen bærekraft. Den norske virksomheten har cirka 1.700 medarbeidere fordelt på fem hovedlokasjoner med hovedkontor i Oslo.