Yara og Trafigura samarbeider om ammoniakk for skip

Ammoniakk seiler opp som det nye, store drivstoffet og Yara er – som en av verdens største produsenter og forbrukere – med der det skjer.

Yara og Trafigura samarbeider om ammoniakk for skip
Yara er verdensledende på produksjon, logistikk og handel med ammoniakk. Foto: Tore Stensvold

Siste nyhet er at Yara og Trafigura undertegner en intensjonsavtale om samarbeid innen utvikling og markedsføring av ammoniakk som rent drivstoff i skipsfarten.