Yara leverer vekst i en attraktiv industri

– Det globale gjødselmarkedet er stramt med sterk etterspørsel og begrenset ny kapasitet, slik at gjødselprisene har styrket seg for å balansere markedet. Fundamentale forhold er på plass for et fortsatt stramt marked. Selv med det siste års sterke økning i kornpriser og påfølgende økning i beplantet areal og gjødselintensitet, har globale kornlagre fortsatt å falle, sier konsernsjef Thorleif Enger.

Ny produksjonskapasitet begrenses av eskalerende byggekostnader og økte gasskostnader i såkalte stranded gas områder, som nå opplevere en re-prising med utviklingen av LNG.

– Yara vil dra nytte av denne utviklingen siden vår eksisterende produksjon i Europa og oversjøisk vil bedre sin konkurransekraft som følge av de økte kostnader for ny kapasitet, sier Thorleif Enger.

Les mer om: