FORUM

WWF: Norfund står ved et veiskille i Øst-Afrika

Tanzania og Mosambik på terskel til gasseventyr på linje med Norges olje.

I Øst-Afrika er enorme mengder naturgass påvist utenfor kysten av Tanzania og Mosambik. Hvordan bør Norfund forholde seg til dette?
I Øst-Afrika er enorme mengder naturgass påvist utenfor kysten av Tanzania og Mosambik. Hvordan bør Norfund forholde seg til dette? Bilde: Colourbox
4. juli 2014 - 16:36
  • Av Marte Ness, fagrådgiver i WWF-Norge

Mens Riksrevisjonen refser norsk bistand til fornybar energi i utviklingsland, vurderer Norfund – den største mottakeren av disse bistandsmidlene – å begynne med noe helt nytt: Investeringer i utbygging av gasskraftverk i Øst-Afrika. Norsk bistand til fornybar energi fungerer dårlig. Vil den fungere bedre om vi velger å investere i fossil energi i stedet?

På terskel til gasseventyr

Afrika trenger energi. Energi må til for å drive industri, øke matproduksjonen og forsyne byer, kontorer, sykehus og universiteter med strøm. Mange land har et underskudd på kraft samtidig som kraftbehovet vokser med hele 10-15 prosent i året.

I Øst-Afrika er enorme mengder naturgass påvist utenfor kysten av Tanzania og Mosambik. Disse to landene står på terskelen til et gasseventyr som kan måle seg med Norges oljeeventyr.

Erna Solberg åpnet en solenergipark i Rwanda denne uka som er bygget av norske Scatec Solar og finansiert delvis av Norfund. Norfund investerer i lønnsomme kraftutbygginger i fattige land og middelinntektsland, med bruk av våre bistandspenger. Norfund får en stor del av kaka.

Ifølge Riksrevisjonens gjennomgang av norsk bistand til ren energi som ble gjort offentlig i forrige uke, utgjorde Norfunds investeringer i fornybar energi i perioden 2000-2013 cirka 4,76 milliarder kroner, noe som tilsvarer 39 prosent av total norsk bistand til ren energi i perioden.

Gasskraftverk neste?

Tanzania og Mosambik vil bruke gass til industriutvikling og til å lage strøm i gasskraftverk. Norfund vurderer å finansiere utbygging av gasskraftverk i Øst-Afrika, forutsatt at de kan bidra til utbygging av mer ren energi enn hva som ellers vil være tilfellet.

Til nå har Norfund kun investert i fornybar energi, ikke fossil energi. Skal gasskraftverk være det neste? WWF mener nei.

Spørsmålet er ikke om Tanzania eller Mosambik skal utnytte sine gassressurser. For kan Norge mene noe om det og samtidig være troverdige, vi som er verdens rikeste på grunn av nettopp vår olje og gass? Spørsmålet er hva vi skal bruke bistandspengene våre til.

Ren og fornybar energi for alle er nøkkelen til å bekjempe fattigdom og skape utvikling – noe som også går hånd i hånd med å bevare natur og unngå de mest ekstreme konsekvensene av klimaendringer.

Så langt har Norfund vært med på å vri investeringer fra fossil til fornybar energi. En reversering er et alvorlig skifte i bruken av norsk bistand.

Kull

Norfund mener at utbygging av gasskraftverk i Øst-Afrika reduserer bruken av kull og dermed også klimagassutslippene. Generelt sett kan gass være en måte å redusere utslipp på kort sikt hvis gass faktisk erstatter investeringer i fossil energi, men WWF-kolleger i Øst-Afrika stiller seg tvilende til at dette vil skje.

Det er mer sannsynlig at gasskraft vil komme i tillegg til kull, fordi kraftbehovet er så stort at landene vil bruke begge energikilder. Heller ikke Norfund synes å mene at Tanzania og Mosambik er opptatt av å erstatte fossil energi med fornybar energi for å få ned klimagassutslippene.

Prioriteten er energi til lavest mulig pris. WWF-kolleger melder også fra om at all satsing på energiutbygging i Tanzania nå dreier seg om gass.

Dette kommer til å skje, i stor skala i Tanzania de neste ti-årene, med eller uten Norfund.

Øst-Afrika står ved et veiskille. Norfund bør ikke gjøre det, men heller fortsette å investere i fornybar energi.  Vi tror at norsk energibistand er best slik. Overlat gassen til noen andre.

Les også:

Norfund: TU-oppslag om Riksrevisjonen-kritikk gir feil inntrykk  

Statnetts Tanzania-bistand får kritikk for «begrensede resultater»

Bistanden til ren energi hjelper ikke de fattige  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.