NETTARKIV

WTOs nye medlem

17. juni 2002 - 14:25

HÅKON HARV

er senior rådgiver i Beijing

Hakon.Harv@ntc.no

@brd1:Den 11. desember 2001 ble Kina formelt medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) etter en søkerprosess som varte i 15 år. Medlemskapet innebærer at Kina, med sine 1,25 milliarder innbyggere, forplikter seg til å følge internasjonale spilleregler i sine handelsrelasjoner med andre medlemsland.

Spillereglene dekker blant annet prinsippene om like handelsvilkår for alle land; lik behandling av egne innbyggere og utlendinger; ikke å benytte subsidier eller dumping for å selge varer i andre land; og ikke minst, om transparens i lovverk, reguleringer, rettslige avgjørelser og administrative beslutninger.

Et åpnere Kina

De viktigste langsiktige konsekvensene av Kinas medlemskap blir større forutsigbarhet, større åpenhet og dermed bedre tilgang på markedsinformasjon, men det er en prosess som vil ta tid. Lokalmyndighetene mangler ofte kjennskap til og forståelse av de føringer WTO-avtalene legger. Det hersker en viss frykt for at de mange kinesiske statseide bedriftene, som ofte er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene, vil få problemer med den økte internasjonale konkurransen. Derfor ventes en viss friksjon.

Myndighetene i Beijing forstår utvilsomt hvilken enorm utfordring det vil være å overholde alle forpliktelsene som WTO-medlemskapet medfører. Internasjonale aktører bør forberede seg på at det ikke oppnås, snarere enn å basere sin forretningsstrategi på at alle punkter i tiltredelsesavtalen kommer på plass til avtalt tid. Det å påklage ikke-overholdelse til WTOs tvistløsningsorgan, kan være en tung og langvarig prosess.

Begrenset klagemulighet

Foretak som støter på handelshindringer i strid med Kinas WTO-forpliktelser, har begrensede muligheter til å påklage disse. Kun medlemsland kan klage andre medlemsland inn for WTO, hvilket betyr at det enkelte foretak må overbevise sine respektive myndigheter om å iverksette tvistløsningstiltak på vegne av foretaket. Et lands myndigheter vil trolig ta den generelle diplomatiske balanse med i vurderingen når spørsmålet om en tvistløsningssak kommer opp. Derfor vil neppe alle saker egne seg for denne kanalen.

Imidlertid ligger Kina på flere områder langt foran timeplanen i implementeringen av sine forpliktelser. Dette gjelder ikke minst reduksjonen av det generelle tollbeskyttelsesnivået samt opphevelse av ikke-tariffære hindringer, så som lisenser og kvoter på en rekke produkter.

Kina vil, i årene som kommer, få en stadig mer prominent plass i den globale økonomien, både som mottaker av utenlandske direkte investeringer og som marked for konsumvarer, og WTO-medlemskapet er en viktig milepæl i denne prosessen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.