SAMFERDSEL

Wam slår tilbake

Wam understreker at forutsetningen for valget av høyfast stål i akslingene, var at leverandøren Adtranz dokumenterte at løsningen var like god eller bedre enn det som opprinnelig var avtalt. Ifølge Wam fikk NSB grundig dokumentasjon på at ståltypen i akslingene opprettholdt de strengeste krav til sikkerheten. Likevel var det akslingen som brøt sammen da et Signaturtog havarerte på Nelaug stasjon i sommer.

– Uansett hvilke diskusjoner som har vært ført, påhviler det leverandøren å produsere akslinger som er trafikksikkert dimensjonert, sier Wam i en pressemelding. Han er enig i at oppgaven med å gjenreise publikums tillit til NSB er formidabel, men tar sterk avstand fra påstander i mediene om at sikkerheten i NSB skal være skandaløst underprioritert.

Les mer om: