PRODUKTNYHETER

Waga-koplinger

– Disse produktene har hittil vært solgt av Georg Fischer AS.

De kan bestilles hos Danfoss AS, salg Kongsberg – i en overgangsperiode også gjennom Georg Fischer AS, Rud.

Waga-koplinger brukes ved reparasjoner, rehabilitering og i nye VA-anlegg. Med dette vil vi ytterligere komplettere vår produktportefølje, sier han.

Les mer om: